Bouw nieuwe sluis Sint-Baafs-Vijve begin 2018 van start. 


MEEGEDEELD 21/12/2017
FOTO: Simulatietekening van de toekomstige situatie: links de gekanaliseerde Leie met de nieuwe sluis, rechts de oude Leiearm met de stuw en de vispassage.

De werken voor de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) gaan begin 2018 van start op het terrein.
De omgevingsvergunning is intussen verkregen en er is een aannemer gekozen.
Het gaat om een investering van 46 miljoen euro.

“Opnieuw een belangrijke stap vooruit voor het Seine-Scheldeproject”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We timmeren druk aan een nieuwe watersnelweg die het Scheldebekken verbindt met het hart van Frankrijk”.

De Seine-Scheldeverbinding is een ambitieus en grootscheeps binnenvaartproject dat het voor grote binnenschepen met containers mogelijk moet maken om vanuit de Vlaamse Havens van Antwerpen, Gent of Zeebrugge rechtstreeks te varen naar de industriële bekkens van Le Havre, Rouen en Parijs.

“We willen vrachtwagens van de weg halen en op het water zetten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Seine-Scheldeverbinding wordt bevaarbaar voor schepen die de vracht van wel 200 vrachtwagens kunnen vervoeren. Een ideaal alternatief voor de file”.

De huidige sluis in Sint-Baafs-Vijve (een deelgemeente van Wielsbeke) is te klein voor de grotere schepen die gebruik moeten kunnen maken van de Seine-Scheldeverbinding.
Vlaanderen investeert dan ook 46 miljoen euro in een nieuwe sluis, die nabij de huidige sluis gebouwd wordt.
Omdat de nieuwe sluis niet op exact dezelfde plaats komt, zal het scheepvaartverkeer slechts minimale hinder ondervinden van de werken.
Pas na de bouw van de nieuwe sluis zal de oude sluis volledig afgebroken worden, om plaats te maken voor nieuwe kaaimuren en een insteekdok.

De voorbereidende werken zijn begonnen en de grotere terreinwerken schieten begin 2018 uit de startblokken.
De eerste stap bestaat uit het bouwen van een nieuwe kaaimuur op de rechteroever, ter hoogte van het eiland D’Hooie.
Deze nieuwe kaaimuur zorgt ervoor dat de huidige sluis ook tijdens de werken aan de nieuwe sluis altijd toegankelijk blijft.