Vuurwerk in de Westerschelde Rede Vlissingen en in de Sardijngeul.

BASS 57/2024
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in het kader van activiteiten m.b.t. de kermis te Vlissingen er op, 18 juli 2024 omstreeks 22:30 uur, vuurwerk zal worden ontstoken vanaf een ponton dat gaande zal worden gehouden door twee sleepboten, op een locatie t.h.v. de Oranjedijk in de volgende positie:

51 26′,22 N 003 34′,80 E

BASS 58/2024
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat In het kader van de Midzomernachtmarkt Vlissingen op zaterdag 3 augustus 2024 omstreeks 00:30 uur vuurwerk zal worden ontstoken vanaf een ponton dat tussen de SG2 en de SG4 gaande gehouden zal worden door twee sleepboten ongeveer in de positie:

51 26´,78 N 003 33´,44 E

De sleepboten voeren de seinen conform het SRW en luisteren uit op de voorgeschreven marifoonkanalen. De scheepvaart dient ruim en voorzichtig te passeren waarbij minimaal een afstand van 200 meter tot genoemde locatie aangehouden dient te worden.

Eventuele bijzonderheden zullen bekend gemaakt worden via (extra) scheepvaartberichten.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de Verkeerscentrale Vlissingen op marifoonkanaal 21 of telefonisch op +31.887.980.790.