– op zaterdag 22 juni 2024 – BASS 50/2024

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de zeilwedstrijd (Schelde Regatta) en zeiltour (Scheldetour) worden gehouden op de Westerschelde met als finishplaats Antwerpen Rede.
Het startgebied voor beide evenementen ligt ter hoogte van de oude veerhaven van Kruiningen.

  • De deelnemers van de Scheldetour zullen tussen 11:00u en 11:20u van start gaan.
  • De deelnemers van de Schelde Regatta zullen tussen 11:30u en 12:00u van start gaan.

Vanaf Hansweert zullen de deelnemers de rode zijde van de hoofdvaargeul via het Fietspad Zuidergat, de lichtboeien, 52, 56 en 58 aan stuurboord en het Fietspad tot aan boei 64 volgen.

De deelnemers zullen de hoofdvaargeul oversteken ter hoogte van lichtboei 58 (Scheldetour) en lichtboei 64 (Schelde Regatta), om vervolgens via de Schaar van de Noord en de Beneden- Zeeschelde naar de Rede van Antwerpen te racen.

Buiten de van kracht zijnde wetgeving en verkeersregels is in aanvullende bepalingen vastgesteld dat alle deelnemende zeilschepen absolute voorrang moeten geven aan werktuiglijk voortbewogen schepen die de hoofdgeul volgen, alsook aan deze die het vaarwater kruisen, zoals baggerschepen.

Diverse schepen van de overheid zullen worden ingezet om het deelnemersveld te begeleiden. Deze luisteren uit op de plaatselijke vigerende marifoonkanalen, terwijl het werkkanaal van beide evenementen VHF kanaal 72 is.

De beroepsvaart wordt dringend verzocht om tijdens de passage van de beide evenementen gebruik te maken van de hoofdvaargeul.