JACHTHAVEN DOEL

– 10/05/2020 – KAAIMUURRENOVATIE – foto’s © Georges Janssens

Volgende fase voor kaaimuurrenovatie in Doel: plaatsen damwand

De kaaimuur ten noorden van de jachthaven aan de Schelde in Doel was in slechte staat. Om duurzaam gebruik te garanderen is men in maart 2021 met de renovatie gestart. De komende weken staan in dat kader belangrijke werken op de planning: namelijk een damwand die de nieuwe waterkering zal vormen wordt geplaatst. De werken kunnen tijdelijk en plaatselijk geluidshinder geven.

Lydia Peeters

“Die renovatie gaat nu een belangrijke fase in. Op 10 mei start de aannemer namelijk met het plaatsen van de damwand die de basis zal vormen van de nieuwe waterkering,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Goed voor de gebruikers van de jachthaven in Doel. Zo nemen we ook onze verantwoordelijkheid op voor ons maritiem patrimonium.”

Achter de kaai van de bestaande slipway zal de aannemer over een lengte van 110 meter stalen damplanken in de grond heien. Eerst vanop het land en daarna ook vanop het water. Dit kan tijdelijk geluidshinder geven. Zonder onvoorziene zaken, duren de heiwerken tot eind mei.

Als de damwand klaar is, voorziet de aannemer hem van een betonnen kesp en brengt hij verstevigende ankers aan die de wand op z’n plaats zullen houden. Vervolgens breekt hij de oude kaaimuur af en verwijdert hij de breuksteenbestorting en de damplanken die de oude kaaimuur tijdens de werken ontlastten. Het kaaiplateau werkt hij nog af met een betonnen verharding. Als de renovatie verder volgens planning verloopt, zal ze eind september 2021 klaar zijn.

Jachthaven Doel: ten zuiden van de toegang ligt een stenen dam en wordt vooreerst nog niet aangepast; de haven valt droog!

Wat vooraf ging

De kaaimuur is in slechte staat. Door uitspoelingen achter de kaaimuur, zakte het kaaiplatform langs de slipway in de richting van de toegangsgeul van de jachthaven. De kaaimuur heeft dan ook al heel wat jaren op de teller. Hij dateert van begin 20ste eeuw en werd in de jaren 30 van de vorige eeuw voor het laatst grondig aangepakt.

In oktober van vorig jaar namen we al tijdelijke maatregelen om het verzakte deel van de kaaimuur te ontlasten en te stabiliseren. Aan landzijde hebben we de grond langs de kaaimuur over een lengte van ongeveer 20 meter afgegraven. Tegelijk heeft een aannemer aan waterzijde parallel met de kaaimuur een vijftal damplanken geplaatst om de kaaimuur tegen te houden.

In maart van dit jaar zijn we vervolgens met de eigenlijke renovatie gestart met als doel het duurzaam gebruik van zowel de kaaimuur als de slipway voor lange tijd te garanderen. De kostprijs werd geraamd op 1,8 miljoen euro.


meegedeeld door De Vlaamse Waterweg NV:
De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.  Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en onze zetels in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be of volg ons op Facebook en Twitter.

Actuele informatie over stremmingen voor het scheepvaartverkeer is steeds terug te vinden via www.visuris.be

Dit is een update van het bericht: JACHTHAVEN DOEL – INSHORE & YACHTING (yachtweb.be) van 04/12/2020.