04/12/2020 – Vlaamse Waterweg – Foto’s © Georges Janssens

Kaaimuurrenovatie Jachthaven Doel start in maart 2021

De kaaimuur ten noorden van de jachthaven in Doel is in slechte staat. In oktober al nam De Vlaamse Waterweg nv tijdelijke maatregelen om de kaaimuur te ontlasten. Nu liggen ook de plannen voor de renovatie op tafel. Zonder onvoorziene zaken start de aannemer in januari 2021 met het plaatsen van de nodige bestellingen en gaat de eerste spade in maart in de grond.

Jachthaven Doel naast de Kerncentrale Doel

De kaaimuur ten noorden van het jachthaventje aan de Schelde in Doel is in slechte staat. Door uitspoelingen achter de kaaimuur zakt het kaaiplatform langs de slipway (de plaats waar de boten in en uit het water worden gelaten) in de richting van de toegangsgeul van de jachthaven. De kaaimuur heeft dan ook al heel wat jaren op de teller. Hij dateert van begin 20ste eeuw en werd in de jaren dertig van de vorige eeuw voor het laatst grondig aangepakt.

Midden oktober nam De Vlaamse Waterweg nv in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en mede op vraag van de gemeente Beveren al tijdelijke maatregelen om het verzakte deel van de kaaimuur te ontlasten en te stabiliseren. Aan landzijde heeft de waterwegbeheerder over een lengte van ongeveer 20 meter de grond langs de kaaimuur afgegraven. Tegelijk heeft een aannemer aan waterzijde parallel met de kaaimuur een vijftal damplanken geplaatst om de kaaimuur tegen te houden.

Noordelijke kaaimuur Jachthaven Doel

Samen met de tijdelijke maatregelen werd in oktober ook een studietraject opgestart met het oog op structureel herstel van kaaimuur en slipway. Dat studietraject loopt. Er is een voorontwerp in opmaak dat verder zal worden verfijnd. De Vlaamse Waterweg nv zal parallel een gespecialiseerd aannemer aanstellen om de bestaande kaaimuur te renoveren. Om duurzaam gebruik van kaaimuur en slipway voor lange tijd te garanderen is dat namelijk de enige mogelijke piste.  

Concreet zal de aannemer zo’n 2,5 meter achter de bestaande slipway over een lengte van 110 meter een met ankers verstevigde stalen damwand en betonnen kesp plaatsen. Tijdens de werken zal hij de oude kaaimuur stabiliseren met een breuksteenbestorting. Als de nieuwe damwand klaar is, breekt hij de oude kaaimuur af en verwijdert hij de steenbestorting. Het kaaiplateau werkt hij af met een antisliplaag.

Clubhuis Jachthaven Doel

We verwachten dat de aannemer in januari 2021 de nodige bestellingen kan plaatsen en in maart effectief kan starten met de werken op het terrein. Als de renovatie volgens planning verloopt, zal ze in september 2021 klaar zijn. De kostprijs wordt geraamd op 1,8 miljoen euro. De Vlaamse Waterweg nv zal samen met de aannemer en de jachthaven bekijken hoe zij het in dienst houden van de jachthaven tijdens de werken zo goed mogelijk kan verzorgen.


De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.  Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en onze zetels in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be of volg ons op Facebook en Twitter.

Jachthaven Doel