– 18/01/2021 – foto’s © Georges Janssens

Cruising Association in Engeland meldt aan haar leden een standpunt over rode diesel brandstof in pleziervaartuigen en de betrokken geldigheid van de Istanbul Convention 1990.

“Marine rode diesel wordt nog steeds verkocht aan pleziervaartuigen in het VK, ondanks de plannen van de regering om het geleidelijk stop te zetten na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Nu Groot-Brittannië de EU heeft verlaten, blijft rode diesel legaal voor de voortstuwing van schepen in het VK tot april 2022. Rode diesel in motortanks van vaartuigen is echter niet toegestaan ​​in de EU27 en andere landen.

De Regulations and Technical Services-groep (RATS) van de CA heeft van HMRC (HM Renue & Customs UK) informatie ontvangen dat zij het erover eens zijn dat het Verdrag van Istanbul van 1990* vaartuigen toestaat bezoeken te brengen aan de EU27 en elders zonder invoerverboden of beperkingen op voortstuwingsbrandstof. Dit omvat ook het bezoeken van vaartuigen met Britse rode scheepsdiesel of sporen van rode kleurstof in de motortank(s).

Beleidsmatig is het niet de standaardpraktijk voor HM Government om aan andere regeringen te schrijven waarin staat hoe ze hun eigen wetten moeten implementeren, maar er wordt van hen verwacht dat ze hun wetten uitvoeren in overeenstemming met het Verdrag.

Daarnaast wijst HMRC erop dat het Northern Ireland Protocol (NIP) bij het terugtrekkingsakkoord van het VK met de EU vereist dat een aantal EU-richtlijnen van toepassing blijven in Noord-Ierland, op voorwaarde dat de Northern Ireland Assembly regelmatig bevestigt dat het NIP behouden blijft. Als dit van invloed is op welke brandstof particuliere pleziervaartuigen (PPC) in Noord-Ierland kunnen gebruiken, zal HMRC te zijner tijd een update geven.”

*Istanbul Convention of 1990: Summary of Treaty.

Wat echter het standpunt zal zijn van de Belgische (en Europese) autoriteiten ten opzichte van jachten die in het Verenigd Koninkrijk rode diesel hebben getankt is nog niet duidelijk.

Wordt vervolgd.

Thames Barrier

VERBLIJFSVERGUNNING VERENIGD KONINKRIJK / EUROPA

De eerste maanden na de BREXIT is het nog niet nodig om een paspoort te hebben om naar het Verenigd Koninkrijk (VK) te reizen.

Nochtans is een verblijf van Europese burgers in het VK beperkt tot 90 dagen commulatief in een tijdspanne van 180 dagen.
Dit geldt eveneens van VK-burgers die zich naar Europa begeven. Voor deze geldt deze regel voor een cummulatief verblijf van 90 dagen in alle land samen van de EU27.

Wil men deze 90 dagen overschrijden dan neemt men contact met de Britse ambassade om zich in regel te stellen.

Cruising Association: https://www.theca.org.uk/news/rats/brexit_webinar_video