NA BELGIE OOK NEDERLAND…

Extra bemanningscontroles: CDA-Kamerlid roept minister ter verantwoording

Uit Schuttevaer 07 juli 2016

‘Te kinderachtig voor woorden’, vindt CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert de aangekondigde bemanningscontroles op containerbinnenvaartschepen in de Rotterdamse haven. ‘Dit is precies doen wat bijna de hele Tweede Kamer niet wilde’, zegt Van Helvert. Hij heeft minister Schultz van Haegen op de laatste dag voor het zomerreces in schriftelijke vragen ter verantwoording geroepen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond hebben aangekondigd dat zij in juli en augustus in de Rotterdamse haven containerbinnenschepen gaan controleren op bemanningssterkte en op werktijden van de bemanning. Afhankelijk van de ernst van de overtreding waarschuwt de inspectie of maakt een boeterapport op. Via de controles wil de ILT duidelijk krijgen of de containersector de regels goed naleeft.

Geld uit de zak kloppen

‘Dit maakt me heel erg boos. Wat gaan we nu krijgen?!’, zegt CDA-Kamerlid Van Helvertverontwaardigd. ‘Op de VVD-fractie na kreeg onze motie om anticiperend te gaan handhaven de steun van de hele Tweede Kamer. We weten dat er nieuwe bemanningsregelgeving aan zit te komen, dan hoef je daar niet nog eens extra op te controleren. Wat is de zin hiervan? Geld uit de zak van de schippers kloppen of zoiets? Het is te kinderachtig voor woorden. De motie is weliswaar tegen de wil van de minister aangenomen, maar zij moet die gewoon uitvoeren.’

Van Helvert eist een verklaring van minister Schultz. Hij wil weten of zij de ILT heeft geïnformeerd ‘over de opdracht die zij bij motie van de Tweede Kamer heeft gekregen.

De minister moet van Van Helvert de Tweede Kamer en de binnenvaartsector binnen 14 dagen (‘gelet op het spoedeisend karakter’) puntsgewijs uitleggen op welke specifieke elementen het anticiperend handhaven betrekking zal hebben, zodat de sector weet waar zij aan toe is. De motie-Van Helvert kwam als gemeld na sterk aandringen van brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Buiten reguliere tijden
De aangekondigde inspecties vinden volgens de ILT buiten de reguliere arbeidstijden plaats, met name in het weekeinde en ‘s nachts. Tot nu toe vonden dergelijke controles doorgaans plaats tijdens kantoortijden. De inspectie ILT let ook op het gebruik van de tachograaf. Die moet in bepaalde voorgeschreven gevallen tijdig zijn gekeurd en in werking zijn.

Onderbemand varen en te lange arbeidstijden vergroten volgens de inspectie de kans op incidenten of ongevallen door bijvoorbeeld oververmoeidheid. Bovendien levert onderbemand varen economisch voordeel op ten opzichte van reders en/of exploitanten van binnenvaartschepen die zich wel aan de wettelijke voorschriften houden. (EvH / DvdM)