WATERSTOFNET

Congres ’10 jaar Vlaams-Nederlandse samenwerking rond waterstof: ervaringen en perspectieven’.
14 november – Provinciehuis ‘S-Hertogenbosch
.

Welkomstvideo

10 jaar geleden startte WaterstofNet met een intense samenwerking rond waterstof tussen bedrijven en overheden in Vlaanderen en Nederland.
Dit binnen het Interreg project ‘Waterstofregio’.

Meer hierover te lezen in een verslag https://2019.servimed.be/10-jaar-waterstofnet/.

De vele sprekers tijdens het congres kwamen dikwijls met dezelfde argumenten aandraven.
Toch kon men merken dat iedereen ervan overtuigd is dat na een transitieperiode het gebruik van waterstof als basisbrandstof een must wordt.

Overheden en privaat moeten de handen in elkaar slaan.
Wetgeving en regelgevingen dienen onderzocht te worden en aangepast aan de nieuwe technieken en gebruiken.
Met de uitbouw en de standaardisatie van een waterstofnet mag niet meer worden getalmd.
Waterstofcellen (fuelcells) moeten geïnstalleerd worden om elektriciteit te leveren daar waar het nodig is.

Er lijkt nog veel werk te moeten gebeuren en innovatie is uiterst welkom.

een mobiele waterstofcel