BREXIT OF BRINO !

In de laatste editie van Nieuwsblad Transport staat een waarschuwend artikel van Malini Witlox waarin nogmaals gewezen wordt dat bedrijven zich best terdege voorbereiden op de Brexit.
https://www.nieuwsbladtransport.nl/logistiek/2018/12/21/wat-moet-u-regelen-voor-de-douane-bij-een-harde-brexit-drie-opties/

Wordt het een harde Brexit of een Brino (Brexit in name only) met een overgansperiode of gaan de Britten nog eens stemmen via een referendum, dat weten we eerst na 14 januari 2019 als het gestemd wordt in het Brits parlement.

Daar is momenteel weinig kans voor dat de afspraken die de Britse premier Theresa May maakt met de EU er zullen doorkomen.
Europa wil niet meer verder onderhandelen maar men weet nooit.

Zelfs met een overgangsperiode is het probleem nog niet van de baan want waarschijnlijk zal op het einde ervan weerom dezelfde problematiek zich stellen.

Uitgaan van een harde Brexit is dus de beste voorbereiding die we momenteel kunnen voorstellen.

Volgens Nieuwsblad Transport zijn er drie opties:

Optie 1:
U handelt al met niet-EU landen dan zal U denkelijk geen grote problemen ondervinden; immer het UK wordt dan een derde land dat onder het WTO-verdrag zal vallen en daar heeft U dan wel al ondervinding mee.
Wel zal U moeten rekening houden dat uw trafieken met de UK meer administratie zullen vergen dan voorheen.

Optie 2:
U werkt normaal niet met niet-EU landen, verhuis dan gewoon uw handel met het UK naar een EU-land en doe verder geen zaken meer met het UK.
Is dit mogelijk in alle opzichten dan is het de gemakkelijkste oplossing.

Optie 3:
U gaat gewoon verder handel drijven met het UK dan is het al bijna te laat om in actie te schieten.
De bijkomende en dikwijls onbekende administratie die op U afkomt zal uw werkwijze drastisch veranderen.

De Nederlandse douane schat dat er jaarlijks al 5 millioen meer aangiften zullen gebeuren voor in- en uitvoer.

Een aantal aanbevelingen (niet volledig)
-bekom een vergunning voor aangenomen laad- en losplaats
-zorg voor ruimte voor tijdelijke opslag
-een vergunning EiDR
-een vergunning AEO
-een EORI nummer
-maak de nodige softwareaanpassingen
-kennis van douanematerie vraagt investeringen
-een certificaat van oorsprong
-een veterinair certificaat (duur)
-speciale eisen bij speciale produktten
-verleg inspecties naar uw bedrijf
-ICT aanpassen met douane modules
-een ATA carnet

Calais is de meest gebruikte haven om goederen van een naar het UK te vervoeren.
Mogelijk komen hier transport congesties en zullen een aantal trafieken verhuizen naar Benelux havens.

Neem tijdig contact met douane declaranten en firma’s gespecialiseerd in UK-transporten.

Wordt vervolgd.

muurschildering in Dover – foto Georges Janssens