ANTWERPSE SCHELDEKAAIEN

Proefexplosies aan Nieuw Zuid succesvol uitgevoerd


Zondag 27 september 2015 voerde de aannemer van de werken aan de Scheldekaaien in Antwerpen proefexplosies uit op de Antwerpse Ledeganckkaai. De werken kaderen in de renovatie van de Scheldekaaien en worden uitgevoerd in opdracht van waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z). In het kader van het Scheldekaaienproject wordt de kaaimuur in de werfzone Nieuw Zuid dit najaar afgebroken door middel van explosieven en vervangen door een nieuwe constructie. De proefexplosies zijn noodzakelijk om de aanpak van de definitieve explosies op punt  te stellen.

Van de zeven zones van het Scheldekaaienproject is de toestand in de zone van Nieuw Zuid de meest zorgwekkende. De kaaimuur verschuift en kantelt. Scheuren en verzakkingen wijzen op structurele schade die niet meer te restaureren valt. Daarom opteert W&Z ervoor om de bestaande kaaimuur volledig af te breken en te vervangen door een nieuwe constructie.

Dit najaar zal aannemer THV Scheldekaaien de oude, instabiele kaaimuur afbreken. Dat gebeurt met gecontroleerde explosies door een gespecialiseerde aannemer, in samenspraak met experts van de Koninklijke Militaire School (KMS). De historische stijlelementen van de kade, zoals de bolders, de natuurstenen gevelbekleding en de ‘blauwe steen’, zijn al zorgvuldig weggenomen. Later worden ze hergebruikt voor de bekleding van de nieuwe muur. Zo blijft het historische uitzicht bewaard.

Proefboringen en -explosies

Voor de uiteindelijke explosie zullen honderden gaten in de oude kaaimuur worden geboord, hierin zullen de explosieven worden aangebracht. Enkele maanden geleden voerde de aannemer daarom reeds een aantal proefboringen uit doorheen de kaaimuur. De uiteindelijke explosie gebeurt volledig onder water, waardoor er nauwelijks iets van te merken zal zijn.

Als voorbereiding daarop voerde de aannemer op zondag 27 september enkele proefexplosies uit, met zeer kleine ladingen achter de kaaimuur. Die vonden bijna geruisloos plaats. De muur raakte er niet door beschadigd. De explosies gaven wel een duidelijk beeld van de trillingsimpact, wat nuttig is voor het op punt stellen van het theoretische model voor de definitieve explosies.

Na de evaluatie van deze proef volgen later dit najaar de destructieve explosies. Ook die zullen voortdurend worden gemonitord zodat het model steeds verder op punt kan worden gesteld en nog meer informatie zal aanleveren  voor de afbraak van de kaaimuur in andere zones.

Beperkte hinder

De proefexplosies waren zondag nauwelijks merkbaar voor buurtbewoners of passanten. Omwonenden kregen van W&Z een bewonersbrief, met een toelichting over de werkzaamheden en de situering van de veiligheidsperimeter rond de Ledeganckkaai. Binnenkort valt in de woonbuurten rond de werfzone ook een uitgebreide nieuwsbrief in de bus. De exacte timing van de definitieve explosies wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.

Twee foto’s ter informatie:

scheldekaaien zuid 1
Foto 1 – de bouwput na de proefexplosies

 

scheldekaaien zuid 2
Foto 2 – de explosieven voor ze in de boorgaten werden aangebracht.

 

Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen
T +32(0)3-224 67 19
M +32(0)498-94 58 88
www.wenz.be / www.sigmaplan.be
Bij nood/crisissituaties: RIS Evergem (7d/7d – 24u/24u) – T +32 (0)9 253 94 71 – ris.evergem@wenz.be