ANTWERPEN OP DRIFT

SCHELDEKAAIEN IN ANTWERPEN OP WANDEL

scheldekaaien 1

Geen paniek want alles is onder controle !
Het bleek bij metingen tussen 2008 en 2013 dat de Scheldekaaimuren aan het Zuid in Antwerpen zich met 16 cm hadden verplaatst richting Schelde.
Meer nog de Scheldekaaien dreigen om te vallen in de Schelde.
Het gaat hier om zone 6 van het Sigmaplan voor de rechteroever van de Schelde in Antwerpen.
Zone 6 bevindt zich ter hoogte van de Ledeganckkaai alwaar het Nieuw-Zuid stilaan uit de grond te voorschijn komt.
Het gaat hier over een afstand van ongeveer 700 meter.
Deze kaaimuren werden gebouwd tussen 1897 en 1903.

scheldekaaien 2

Nieuw Zuid
Waterwegen en Zeekanaal is onmiddellijk in actie gekomen.
Proefboringen werden gemaakt en het terrein volledig geïnspecteerd.
Een plan werd opgesteld om het euvel te verhelpen en tegelijkertijd de kaaimuren te integreren in het uit te voeren Sigmaplan dat de verhoging van de waterkering moet uitwerken.
Meer dan een jaar geleden werd begonnen met een deel van het terrein grondig te onderzoeken.
Volgens een vooropgesteld plan zouden de kaaimuren volledig worden weggehaald en opnieuw maar steviger worden teruggeplaatst.

scheldekaaien 3
De zone Nieuw Zuid wordt op zich nog eens in 5 kleinere zones opgedeeld.

Bouwput
Hiervoor werd over een strook van zowat 100 meter een proefbouwput gemaakt.
Op ruime afstand van de Schelde werd parallel met de kaaimuur een damwand ingebracht.

scheldekaaien 4

Deze damwand werd tijdelijk verankerd landinwaarts.
Dan werd de historische kaaimuur afgebroken : blauwe steen, kaaimuurstenen en bolders zullen later worden teruggeplaatst.

scheldekaaien 5

Juist achter de oude kaaimuur worden eerst grote buizen in de grond geheid.

scheldekaaien 6

In de Scheldebodem voor de oude kaaimuur werd in 1914-1915 een stutkist van 8 meter diepte aangebracht als stabilisator van de kaaimuren.
Deze stutkist zal blijven bestaan.

Plechtige start van de werken
De werken zijn nu echt gestart en Vlaams Minister Ben Weyts, Antwerpse Schepen Rob van de Velde en Leo Clinckers van Waterwegen en Zeekanaal kwamen dit op maandag 14 september 2015 plechtig onderlijnen.

scheldekaaien 7

Ook werden de omliggende bewoners telkens op de hoogte gehouden van de evolutie in de werkzaamheden.
Nu ook is aan de Ledeganckkaai een Infokeet geplaatst waar men elke woensdag van 12 tot 20 uur poolshoogte kan komen nemen.

Wat komt er nu ?
De ruimte tussen de geheide buizen naast de oude kaaimuur en damwand wordt uitgegraven.
De oude en voorheen onzichtbare kaaimuursteun wordt afgebroken.
Het Scheldewater zal nu stromen tot tegen de damwand.

scheldekaaien 8

De stutkist die niet weggehaald werd zal verder aangevuld worden naar de nieuwe kaaimuur.
De nieuwe kaaimuur wordt nu opgetrokken.

Afwerking van de bouwput

De ruimte tussen de damwand en de nieuwe kaaimuur wordt opgevuld.

scheldekaaien 9

 

scheldekaaien 10

 

scheldekaaien 11

Ook zullen enkele verankeringen worden aangebracht tussen de damwand en de kaaimuur.
Vervolgens zal van juist onder de laagwaterlijn tot boven de oude stenen van de kaaimuur worden teruggeplaatst en dan erbovenop de blauwe steen en de bolders.
Het oude uitzicht zal dus behouden blijven.

Vervolgens zal het terrein afgewerkt worden en een mobiele waterkering zal de extra hoge waterstanden moeten tegenhouden.
Deze waterkering zou nog 90 cm boven de huidige moeten komen, totaal 2,25 m boven de blauwe steen.
In functie van de nieuwe woonbouw op Antwerpen Nieuw Zuid zal het terrein worden uitgebouwd tot een evenementen ruimte die een boost aan economie en horeca moet geven.
Eén en ander zal nog moeten worden uitgewerkt en men houdt ook rekening met de suggesties van de omwonenden.

scheldekaaien 13

Tekst en foto’s Georges Janssens
Animatie uit een filmpresentatie van het Sigmaplan.