SONY DSC

– 08/08/2021 – ACTUEEL

– PLEZIERVAART WORDT GEGIJSELD –

De brug van de Kattendijksluis is defect; de brug staat half geopend over de sluis en alle wegverkeer is onmogelijk. Ook kan de watersport geen gebruik meer maken van de sluis omdat de brugdoorvaart te smal is en mogelijk gevaar oplevert voor meer schade.

Een oplossing voor de pleziervaart was voorheen gebruik te maken van de Royerssluis, maar deze sluis is momenteel voor meerdere jaren buiten dienst wegens het bouwen van een nieuwe sluis en dit tegelijk met de tunnelwerken van de ring rond Antwerpen.

De Kattendijksluis wordt beheerd door de Vlaamse Waterweg NV. De werkzaamheden om het euvel aan de sluis te verhelpen zouden eerst op de eerstvolgende werkdag kunnen beginnen.

ALTERNATIEF

Van en naar de Schelde varen vanuit of naar de dokken in Antwerpen moet de watersport gebruik maken van de Kattendijksluis. Deze sluis geeft toegang tot het Kattendijkdok dat onder het beheer valt van de Stadshaven Antwerpen. In de Stadshaven liggen ook de Jachthaven Willemdok en de jachthavens in het Kempisch dok.

Als de Kattendijksluis buiten gebruik is dan zou het alternatief zijn te varen door de dokken beheerd door de Haven van Antwerpen en via de de zeesluizen (Zandvliet en Kruisschans) de Schelde te bereiken.

Nochtans besliste de Haven van Antwerpen enige tijd geleden om de pleziervaart niet meer toe te laten in de Van Cauwelaertsluis en Boudewijnsluis. Ook is de toegang tot de Zandvlietsluis en Berendrechtsluis niet toegelaten.

Nu de Kattendijksluis gestremd is vroegen we om toch een zeesluis ter beschikking te stellen voor de pleziervaart. Van de ene instantie naar de andere werd ons meegedeeld dat de Havenkapitein beslist dat de toegang voor pleziervaart nog steeds wordt geweigerd.

OPLOSSING

We vragen ons af dat het geen tijd wordt dat Haven van Antwerpen, Stadshaven Antwerpen en de Vlaamse Waterweg naar een snelle onmiddelijke oplossing zoeken ingeval zich stremmingen voordoen.

Bij VTS Port of Antwerp wist men niet eens dat de Kattendijksluis was gestremd. Verder suggereerden ze dat er nog een andere toegang is tot de Haven van Antwerpen in Hansweert in Nederland; deze toegang hebben we nergens gevonden.

Als men op de Schelde in Antwerpen komt en de toegang tot de dokken is niet mogelijk zou men langs het Schelde-Rijn kanaal kunnen rondvaren (Beneden-Zeeschelde – Westerschelde – kanaal Zuid Beveland – Oosterschelde – Philipsluizen – Volkerak – Schelde-Rijn kanaal met Kreekraksluizen) maar dit is een omweg van bijna 100 km en wegens de vaste bruggen een beperking tot 7 meter masthoogte.

Het is niet mogelijk voor jachten met een staande mast om de jachthavens die gelegen zijn in de Stadshaven Antwerpen te bereiken dan door één van de sluizen naar de Schelde; ook niet via het Schelde-Rijn kanaal.

Is het niet Antwerpen onwaardig dat Antwerpen de toegang ontzegt aan watersporters!

foto’s© Georges Janssens