– 22/07/2021 – Droogdokkensite Antwerpen –

WEST-HINDER III
krijgt een definitieve plaats
in de droogdokkensite dok 1 in Antwerpen

Op de Noordzee lagen vroeger naast een aantal boeien ook enkele lichtschepen; zij waren de bakens die de zeeschepen moesten helpen om langs de diverse zandbanken veilig naar de havens te varen.

Eén van de lichtschepen was de West-Hinder III, het derde van drie identieke schepen die beurtelings op de Noordzee bij de Westhinderbank en Wandelaarsbank dienstdeden om de aanloop naar de Belgische havens aan te duiden.

De drie zusterschepen werden omstreeks 1950 gebouwd in Oostende op de werf van Béliard-Crighton.  Twee van hen deden permanent dienst als lichtschip en een derde diende als reserve.  De schepen werden ook gebruikt als observatieschip.

West-Hinder III wordt naar zijn definitieve ligplaats gebracht in Dok 1 van Droogdokkensite te Antwerpen

Afmetingen: lengte 42.05 m, breedte 7.8 m, diepgang 4 m.
Elk schip was uitgerust met een motor van 400 pk.
Toen ze operationeel waren bleven er 9 bemanningsleden aan boord voor 2 weken, die dan werden afgelost en waren ze 2 weken thuis.

Ze werden uit dienst genomen in 1994 en vervangen door elektrische lichtplatformen.
Eén van de schepen ligt op een kade in Zeebrugge en is aldaar te bezichtigen met toegang langs een uitgezaagd gat in de zijwand.
Een tweede schip is aangemeerd aan de steigers in Rupelmonde maar onderging al enkele veranderingen.
Het derde schip – de West-Hinder III – lag lange tijd in het Bonapartedok naast het MAS in Antwerpen.

West-Hinder III bij de vroegere ligplaats bij het MAS in Antwerpen

MPM – MARITIEM PATRIMONIUM

Enkele Antwerpse watererfgoed minnende verenigingen, firma’s en vrijwilligers namen het schip uiteindelijk onder hun vleugels als  Stichting MPM – Maritiem Patrimonium (https://mpmstichting.be/).
MPM maakt deel uit van Watererfgoed Vlaanderen (https://www.watererfgoed.be/).

Het schip verhuisde enkele jaren terug naar de droogdokkensite in Antwerpen en werd in een droogdok grondig onder handen genomen door een schare van vrijwilligers.

West-Hinder III ondergebracht in droogdok voor restauratie

Het moest duren tot in mei 2021 om de West-Hinder III als bescherm erfgoed te erkennen.
Ondertussen waren de restauraties al ver gevorderd.
Minister Mathias Diependale, geflankeerd door Vlaams Minister President Jan Jambon en Burgemeester van Antwerpen Bart de Wever, is toen afgezakt naar de droogdokkensite en heeft aldaar de plechtige erkenning ondertekend.

Vlnr Jan Jambon, Bart De Wever, Mathias Diependale, voorzitter MPM Luc Hofkens

Tegelijkertijd werd het schip door de drie hoogwaardigheidsbekleders herdoopt waardoor het een nieuwe toekomst kan tegemoet gaan als Watererfgoed Vlaanderen.
Vanaf volgend jaar zal men het schip kunnen bezoeken van zodra de droogdokkensite voor het publiek toegankelijk is; een voorlopige datum is 22 maart 2022.

Ondertekening door minister Matthias Diependaele en overhandiging van de wimpel van Beschermd Erfgoed aan MPM-voorzitter Luc Hofkens

Video’s van doop:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6801203860951101440/
https://atv.be/nieuws/lichtschip-west-hinder-iii-binnenkort-te-bezoeken-119035

TEWATERLATING

Onlangs – op 6 juli 2021 – was het moment aangebroken om het schip terug toe te vertrouwen aan het element water waarin het zolang vroeger had vertoefd.
Men liet het droogdok vollopen en bang werd gekeken of alles nog wel in orde was en of het schip haar drijfvermogen had behouden.
Geen probleem: het water kolkte naast het schip, de deuren van het dok openden zich en een stadssleepboot haalde het schip statig uit het dok om het wat later vast te maken aan de kade in het Kattendijkdok.

Na de tewaterlating tegen de kade door een stadssleepboot – foto © MPM Van Krunkelsven

DROOGDOKKENSITE DOK 1

De droogdokkensite in de oude dokken in Antwerpen telt 10 droogdokken.
Deze zijn nu verbonden door een sluisdeur met het Kattendijkdok.
In vroegere tijden, toen de droogdokken werden gebouwd kon men ze laten vol- of leeglopen via een rechtstreekse verbinding met de Schelde.
Deze omslachtige faciliteit werd later afgeschaft en een verbinding met het Kattendijkdok werd gemaakt; de dokken worden gevuld en geledigd via een pompmechanisme dat in een groot pomphuis is ondergebracht.

Kapitein Patrick Van den Bulck leidt de maneuvers vanop de brug

DOK 1 – DEFINITIEVE PLAATS

Ondertussen werd in dok 1 van de droogdokkensite alles in gereedheid gebracht om de West-Hinder III een ligplaats de geven.
Dit eerste dok zal permanent met water gevuld blijven en de West-Hinder III zal dus later drijvende het eerste magneetpunt worden van de ganse site.
Van zodra men vanuit Antwerpen langs de kade noordwaarts gaat komt men op het ‘Eilandje’; even verder steekt men de brug over van de Kattendijksluis en ziet men recht op de droogdokkensite met als blikvanger het lichtschip West-Hinder III.

De ‘gangway’ wordt geplaatst

VAN UITHANGBORD NAAR AMBASSADEUR

Het schip werd op 22 juli 2021 door een sleepboot naar zijn definitieve ligplaats gebracht.
Het zal nog wel enkele dagen duren voordat het schip optimaal is verankerd in het midden van het dok.
Ondertussen wordt er door de MPM-vrijwilligers nog had gewerkt aan de eindafwerking.
Het publiek kan nu al vanop afstand dit prachtige nieuwe Antwerpse uithangbord al bekijken en zodra de droogdokkensite wordt opengesteld (in 2022) zal ook het schip kunnen worden bezichtigd.

Bij de vrijwilligers hoopt men het schip in de toekomst terug zelfstandig te kunnen laten varen waardoor het mogelijks een ambassadeursfunctie zou kunnen krijgen…

Vrijwilligers in uniform – rechts Dirk Meulemeester heeft de leiding van de restauratie
De mess in de West-Hinder III
Het kombuis (keuken) nadert zijn afwerking…
Ook de radiokamer krijgt nog een refit…
Het mechanisme van de 300 meter lange ankerketting
Klokruimte: een verticale koker midscheeps tot op de kielbodem van schip waarin een klok kon neergelaten worden… Een oriënteringsfunctie die nooit werd gebruikt.

foto’s © Georges Janssens

zie ook: https://youtu.be/ck64Y1-IUGg video 1/7/2009