– 07/07/2021 –

DE SITE VAN HET FRANSE MAGAZINE FLUVIAL

FLUVIAL is in Frankrijk het enige waterwegenmaandblad te koop in de kiosk en per abonnement.

Sedert 1982 steunt het elk initiatief die het onderhoud of de renovatie van het grote Franse waterwegennet verrechtvaardigt.

De artikels ’tourisme et plaisance’ zijn uitgewerkt om de lezers te begeleiden of te doen dromen, terwijl anderzijds ook de professionelen van het waterwegtransport niet worden vergeten door tegemoet te komen aan hun verwachtingen.

‘Murmures d’écluse’ verschijnt zowel online als in het magazine. Online ‘Murmures en continu’ kan men dagelijks de actuele artikels al volgen en ook aan de hand van een sleutelwoord opzoekingen doen naar vroegere publicaties.

Heel interessant ook is de online ontplooiing van de bevaarbare waterwegen in Frankrijk en waar de connectie met België eveneens is aangeduid. Men kan er een reisweg uitstippelen met ‘Fluviacap‘ en met de verkregen informatie kunnen de meeste watersporters en professionelen reeds de nodige voorbereidingen treffen.

U kan zich abonneren voor het magazine en/of de webversie: http://www.fluvialnet.com/magazine-fluvial.

Voorbeeld: de openstelling van het kanaal van de Samber naar de l’Oise – een kanaal dat afgesloten werd in 2006 – met de verwijzing naar een persartikel in l’Observateur: http://www.fluvialnet.com/murmures-actualites-vulu—le-canal-de-la-sambre-a-loise-ferme-en-2006-est-a-nouveau-en-service/13060.