DELTAWEEKEND 2021

JUBELEUMEDITIE VAN 18 T/M 20 JUNI 2021

Helaas hebben we onze jubileumeditie door de Covid pandemie nog niet kunnen varen. Het prachtige zomerweer heeft misschien een hoop goedgemaakt, maar het wedstrijdzeilen heeft er wel onder te lijden gehad. Reden temeer om vooruit te blikken op het volgend vaarseizoen. Het Deltaweekendbestuur is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de uitgestelde jubileumeditie met, ook nu weer als eenmalige extra, de Veronicarace. 

We zetten alles op alles dat deze vlag volgend jaar weer kan worden gehesen

Váren willen we, zo nodig op aangepaste manier 
Ook voor 2021 blijven de omstandigheden waaronder kan worden gevaren met veel onzekerheden omgeven door het Covid-virus. Maar het bestuur streeft er naar, dat er toch kan worden gevaren. Het liefst natuurlijk volgens het stramien van de geijkte klassen en categorieën. Maar met enige creativiteit kun je de wedstrijden ook anders invullen als dat moet. Denk aan meer aandacht voor de al populaire two-handed wedstrijden. En voor wat betreft het walprogramma zijn er ook mogelijkheden voor aangepaste catering in de vorm van pakketten. Kortom, aan ons zal het niet liggen om er een mooi zeilevenement ervan te maken!

two-handed varen al dan niet in familieverband is een van de opties

Steun van onze trouwe sponsoren
Veel ondernemers voelen de gevolgen van de Covid pandemie, sommige natuurlijk meer dan anderen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor onze trouwe sponsoren. Daarom besteden we het komende seizoen extra aandacht aan hun exposure. Iedere mogelijkheid zullen we onderzoeken en benutten, zodat onze sponsoren op dat gebied niets tekort komen.

Facebook Twitter Website Email