De toegang tot de achterhaven van Zeebrugge gebeurt door twee sluizen: een kleine sluis – Visart sluis – en een grote zeesluis – Vandamme sluis.
Deze laatste is van cruciaal belang, want het is de enige toegangsmogelijkheid voor grote zeeschepen tot de achterhaven van Zeebrugge.

En die sluis heeft onderhoud nodig: de sluisdeuren worden onderhanden genomen in een langjaren plan. Zo werd zopas de laatste deur van de sluis gelicht en weggebracht voor onderhoud.

Dirk De fauw, voorzitter MBZ en burgemeester van Brugge – foto Georges Janssens

Dirk De fauw, voorzitter van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven – MBZ, onderlijnt het belang van die sluis voor Zeebrugge. Het is daarom dat voor de toekomst ook gepland wordt om de Visart sluis aan te passen voor grotere schepen. De haven stelt ook meer dan 10000 mensen te werk.

Filip Boelaert, secretaris-generaal bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken – DMOW, en Jan Goemaere, Celhoofd Havens en Districten Kust – afdeling Maritieme Toegang DMOW, geven en overzicht van de renovatie de van Vandamme sluis.

Jan Goemaere - - - Flemish Community, Department of Mobility and ...
Jan Goemaere

PIERRE VANDAMME SLUIS

De Pierre Vandamme sluis bevindt zich aan de noordzijde van de haven van Zeebrugge en heeft 2 sluishoofden met elks 2 grote roldeuren en 2 beweegbare bruggen. De sluiskolk is 57 m breed en 500 m lang.

De renovatiewerken omvatten het onderhoud van de sluishoofden, de sluiskolk, de bruggen en ook de techniciteit zoals het vernieuwe van elektro-mechanische onderdelen en de centrale sturing.

De sluisdeuren kregen een nummering met nummer 1 aan de landswaartse binnenzijde en nummer 4 aan de zeewater buitenzijde. De renovatie loopt al sedert 2010; het is nu de beurt aan deur 1 met een groot onderhoud van deur, deurkamer en deurloop. De andere deuren kregen al zulk onderhoud. Nochtans stopt dit onderhoud niet en staan er voor de volgende jaren al terug deuren 3 en 2 gepland.

Prijskaartje

Voor de renovatie van deur 1 is de Tijdelijke Maatschappij Jan De Nul-Soetaert-Almex-Demako verantwoordelijk voor de prijs van bijna 18 miljoen Euro; het einde van de werkzaamheden is voor november 2021.

De renovatie van deurkamer en deurloop gebeurt door Hye NV met een kost van 6,1 miljoen Euro en de werken beginnen in juli 2020 en lopen tot september 2021.

Een beperkt gezelschap kon de werkzaamheden op de site bekijken
foto copyright MDOW

Lichten sluisdeur 1 – 25/05/2020

Zopas werd sluisdeur 1 uit haar sluiskamer gehaald en naar de achterhaven gebracht voor renovatie. De deur wordt volledig gereinigd, de mechanisch onderdelen worden vervangen, staalplaten aangebracht, meer doorvoeropeningen voorzien en uiteraard ook herschilderd.

De sluisdeur weegt zo’n 2500 ton en de aangroei – niet eetbare oesters – heeft een gewicht van 750 ton. Dat geheel wordt van zijn staanplaats opgetild door een zware Gulliver vlotkraan. Met weinig speelruimte om de beweegbare bruggen te passeren wordt het geheel naar de achterhaven gevaren.

Vlaams Minister Lydia Peeters, Mobiliteit en Openbare Werken – foto Georges Janssens

LYDIA PEETERS

Lydia Peeters is momenteel de verantwoordelijke Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Zij kwam naar Zeebrugge om het lichten van de sluisdeur bij te wonen.

In haar toespraak bleek de grote interesse die ze ontvouwt voor de zeehavens in Vlaanderen en de beschikbare middelen die ervoor zullen uitgetrokken worden. Alle havens zijn van het grootste belang voor onze economie en dat is ook zo voor Zeebrugge.

De Zeebrugse haven heeft een trafiek van zowat 8000 schepen per jaar en er is een groei op alle gebied. Zelfs nog het eerste trimester van dit jaar toonde groeicijfers die waarschijnlijk wel een terugval zullen krijgen tengevolge van de Covid-19-pandemie.

De sluisdeur wordt naar de renovatieplaats gebracht – foto Georges Janssens
Over het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Het departement telt ruim 600 collega’s. Samen zetten ze elke dag hun expertise in beweging voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én voor een hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur.

Over de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul – Soetaert – Almex – Demako  

Jan De Nul Group
Design Build Connect. Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. We maken het opwekken van offshore energie mogelijk en we houden waterwegen op diepte. We bouwen nieuwe havens en creëren extra land. We realiseren complexe infrastructuurwerken en zetten elk type gebouw. Elke vorm van verontreiniging pakken we aan. Dankzij de vruchtbare wisselwerking binnen ons bedrijf kunnen we totaaloplossingen aanbieden waarbij we één, meerdere of zelfs alle activiteiten combineren.

Soetaert-Soiltech
Soetaert-Soiltech is expert in beschoeiings- en funderingstechnieken met jarenlange ervaring in grondverbeteringstechnieken  zoals paal- en putfunderingen, al dan niet gecementeerde grindkernen, smalle bentonietwanden, waterremmende wanden; alsook in beschoeiingstechnieken zoals Berliner-, dam of palenwanden, en in de bouw van grote water- en grondkeringen van op land of vanaf pontons op het water. Soetaert-Soiltech beschikt over het nodige materieel en de knowhow om uw project op een solide basis tot een goed einde te brengen.

Almex metaal
Almex metaal is als staalconstructeur gespecialiseerd in burgerlijke bouwkunde. Wij bouwen de metaalconstructies voor spoorweginfrastructuur, bruggen en wegen, sluizen, mobiele waterkeringen, … Door een duurzame groei aan te houden hebben we ons in de markt gepositioneerd en kunnen we actief meewerken aan de meest spraakmakende en uitdagende projecten. Onze geïntegreerde projectaanpak maakt ons tot de geschikte, betrouwbare partner in projecten waarbij specifieke kwaliteitseisen gesteld worden, flexibiliteit en deadlines uitermate belangrijk zijn.

Demako NV
Your mechanical solutions provider. Demako is reeds meer dan 30 jaar gespecialiseerd in werktuigbouwkundige toepassingen. Wij bieden elektromechanische oplossingen en staalwerken aan voor zowel infrastructuurprojecten, zoals beweegbare bruggen en sluizen, als voor industriële applicaties, bijvoorbeeld teststanden en hijstoepassingen. Unieke installaties worden volledig in eigen beheer ontwikkeld, geproduceerd en samengesteld op maat van de klant. Afhankelijk van de opdracht kan de engineering-, productie- of assemblage capaciteit gecombineerd of afzonderlijk benut worden. Samen met zijn klanten zoekt Demako de beste oplossing binnen de gestelde eisen zonder in te boeten op duurzaamheid of kwaliteit.
Pierre Vandammes sluisdeur 1 gelicht op 25/05/2020
Foto Georges Janssens – vanop het dak van de Cruiseterminal in Zeebrugge