AGORIA SOLAR TEAM

NIEUWE INNOVATIES VOOR DE BLUEPOINT! NEW INNOVATIONS FOR THE BLUEPOINT!

De BluePoint is nog maar net terug van Australië en er staat haar al een heel nieuw avontuur te wachten. 7 teamleden zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met onderzoek naar nieuwe innovaties om de zonnewagen nog beter te maken: op die manier wil het team de wagen klaarstomen voor een nieuwe uitdaging!

The BluePoint has only just returned from Australia and a whole new adventure awaits her. 7 team members have been working non-stop these last few months, researching new innovations to make the solar car even better. The team wants to prepare the car for a new challenge!

Net voor het Agoria Solar Team naar Australië vertrok, startten zeven nieuwe teamleden aan een nieuwe uitdaging. Hun doel: de BluePoint nog beter maken door middel van nieuwe innovaties. Zij zorgden ervoor dat het onderzoek naar een nog betere zonnewagen niet stillag in de periode voor, tijdens en na het wereldkampioenschap!

Just before the Agoria Solar Team left for Australia, seven new team members started a new challenge. Their goal: to make the BluePoint even better through new innovations. They made sure that the research for an even better solar car didn’t grind to a halt in the period before, during and after the world championship!

Het team koos drie projecten die ervoor zullen zorgen dat de BluePoint een nog betere zonnewagen wordt. Elke dinsdag kunnen jullie via onze sociale media een nieuw project en dus ook een nieuw deel van het team ontdekken. Deze dinsdag werd het eerste project alvast uit de doeken gedaan: Aerodynamica!

The team chose three projects that will make the BluePoint an even better solar car. Every Tuesday you can discover a new project and therefore a new part of the team via social media. This Tuesday, the first project was announced: Aerodynamics!

AERODYNAMICA

De aerodynamica is zoals steeds één van de meest uitdagende en belangrijke aspecten bij het bouwen van een zonnewagen. Dit jaar zullen Raf en Julian (zie foto links) de luchtweerstand van de wagen verkleinen door rekening te houden met het gedrag van draaiende wielen. Dit is zeer complex en daarom ook de eerste keer dat het Solar Team dit onderzoekt. Met de resultaten van hun onderzoek, kunnen Raf en Julian nieuwe onderdelen voor de wagen ontwerpen en implementeren op de BluePoint.

As always, aerodynamics is one of the most challenging and important aspects when building a solar car. This year Raf and Julian (see photo on the left) will reduce the aerodynamic drag of the car by taking into account the behaviour of spinning wheels. This is very complex and therefore also the first time that the Solar Team researches this. With the results of their research, Raf and Julian will be able to design new parts for the car and implement them on the BluePoint.

Team Tuesday: Aerodynamica

Ook de komende twee weken wordt steeds op dinsdag een nieuw project via sociale media bekendgemaakt. Vergeet ons dus zeker niet te volgen indien je graag te weten wil komen welke twee andere verbeteringen aangebracht zullen worden op de BluePoint!

Just like this week, a new project will be announced via social media on Tuesday for the next two weeks. So don’t forget to follow us if you’d like to find out what two other improvements will be made to the BluePoint!

Net voor de start van het nieuwe jaar was het eindelijk zo ver! De BluePoint kwam terug aan in de haven van Antwerpen. Alle teamleden stonden te springen om de wagen weer in België te kunnen ontvangen. Sommigen omdat ze de wagen gemist hadden, anderen omdat ze niet konden wachten om aan de wagen te beginnen sleutelen.

Just before the start of the new year it was finally time! The BluePoint arrived back in the port of Antwerp. All team members were eager to welcome the car back to Belgium. Some because they missed the car, others because they couldn’t wait to start working on the car.

Het was heel spannend voor alle teamleden om de container te zien opengaan en te weten te komen of de BluePoint heelhuids tot in België geraakt was.

It was very exciting for all team members to see the container open and find out if the BluePoint had made it to Belgium in one piece.

De BluePoint kwam zonder maar één schrammetje uit haar kist. Tijd om terug naar de werkplaats in Leuven te gaan!

The BluePoint came out of her flightcase without a single scratch. Time to go back to the workshop in Leuven!

AGORIA SOLAR TEAM
+32 16 32 97 91
www.solarteam.be
Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven

ZIE OOK: https://www.solarteam.be/en/solar-olympics