WESTERSCHELDE BOEIEN VERANDEREN !

GROTE WIJZIGINGEN IN HET BOEIEN SYSTEEM OP DE WESTERSCHELDE;

In de maand april 2016 worden de bewegwijzingen van de nevenvaarwaters op de Westerschelde van aan de monding tot de Belgische grens grondig aangepakt.
De nevenvaarwaters (ook FIETSPADEN genoemd) zijn de parallele routes naast het hoofdvaarwater.
Alhoewel het nergens beschreven staat is de diepgang in deze fietspaden meestal 40 dm LAT bij laagwater.

Deze parallelle routes (fietspaden)
-zijn een onderdeel van de hoofdvaargeul en
-zijn primair bedoeld voor binnenvaart en recreatievaart
-waar mogelijk veilig en uitvoerbaar dient de scheepvaart in de parallelle routes meeliggend te zijn aan de scheepvaart die zich in de lateraal gemarkeerde hoofdvaargeul bevindt
-indien goed zeemanschap dit vereist kan ter vermijding van onveilige situaties van dit onderdeel afgeweken worden
-deze teksten zijn een verkorte weergave uit de Gemeenschappelijke Bekendmakingen van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied
-verder blijft het Scheepvaartreglement Westerschelde nog steeds van toepassing

Hierna geplande wijzigingen zonder aanduidingen van eventuele lichtboeien.
Naarmate de effectieve wijzigingen gebeuren zullen we hierover berichten.
Volg ook steeds de BASS-berichten terzake.
Zie ook het Belgisch Staatsblad dat binnenkort nog zal worden aangepast.

PAS VAN BORSSELE:
Opnemen: FB1 en FB3

Omnummeren:
FB5     wordt F9
FB7     wordt F11
FB9     wordt F13
FB11   wordt FPvT

NIEUWE PARALLELLE ROUTE (FIETSPAD) THV HAVENS TERNEUZEN:
Uitleggen:
gele ton F14    in positie: 51°21’,683 N 003° 46’,772 E
gele ton F16    in positie: 51°21’,388 N 003° 47’,678 E
gele ton F18    in positie: 51°21’,010 N 003° 48’,863 E

Omnummeren:
WPT2  wordt F20
WPT4  wordt F20A
WPT6  wordt F22

Uitleggen:
gele ton F24    in positie: 51°21’,283 N 003° 51’,840 E
gele ton F26    in positie: 51°21’,454 N 003° 53’,078 E
gele ton F28    in positie: 51°21’,771 N 003° 53’,839 E
gele ton F28A  in positie: 51°22’,209 N 003° 54’,789 E

Omnummeren:
FP2     wordt F28B
FP4     wordt F30
FP6     wordt F32
FP8     wordt F34

Omnummeren:
FP1     wordt F31
FP3     wordt F33
FP5     wordt F35
FP7     wordt F37

FZ2 wordt weggenomen - foto Georges Janssens

FZ2 wordt weggenomen – foto Georges Janssens

PARALLELLE ROUTE (FIETSPAD) ZUIDERGAT
Opnemen: FZ2 en FZ1

Uitleggen:
gele ton F42 in positie: 51°26’,204 N 004° 01’,940 E   (mogelijk foutieve positie)

Omnummeren:
FZ4    wordt F42A
FZ6    wordt F44
FZ8    wordt F46
FZ10  wordt F48
FZ12  wordt F48A

Uitleggen:
gele ton F47 in positie: 51°25’,983 N 004° 00’,082 E

Omnummeren:
FZ3    wordt F49
FZ5    wordt F51
FZ7    wordt F53
FZ9    wordt F53A
FZ11  wordt F55

FM-SVV wordt gele boei F60 - rode boei SVV16 wordt Cardinale SVV16 - Foto Georges Janssens

FM-SVV wordt gele boei F60 – rode boei SVV16 wordt Cardinale SVV16 – – foto Georges Janssens

PARALLELLE ROUTE (FIETSPAD) BOVEN VALKENISSE INCLUSIEF WIJZIGINGEN IN DE LATERALE MARKERING
Opnemen: SvV18

Wijzigen:
rode boei SvV16    in    Zuid Cardinale boei SvV16
Zuid Cardinale boei FM-SvV    in    gele ton F60

Omnummeren:
FM2      wordt F62
FM4      wordt F64A
FM6      wordt F64B
FM8      wordt F66
ton 64A wordt ton 64B

Uitleggen:
boei 64A (Iso R 8s)    in positie: 51°22’,719 N 004° 08’,891 E

Uitleggen:
boei 69A (Iso G 4s)    in positie: 51°22’,737 N 004° 09’,589 E

PARALLELLE ROUTE (FIETSPAD) BOVEN SAEFTINGHE
Omnummeren:
S1    wordt F81
S3    wordt F81A
S5    wordt F83
S7    wordt F83A
S9    wordt F83B
S11  wordt F85
S13  wordt F85A

voorbeeld van nieuwe boei

voorbeeld van nieuwe boei – foto Georges Janssens