Vlaams Parlement keurt verdrag sluis Terneuzen goed

 

Het Vlaamse parlement heeft woensdagavond 28/10/2015 het verdrag tussen Nederland en Vlaanderen over de aanleg van de nieuwe sluis in Terneuzen goedgekeurd.
Het Nederlands parlement keurde het verdrag deze zomer al goed.

De start van de bouw is voorzien voor 2017 om in 2021 het eerste schip door de nieuwe sluis te laten schutten. (Foto Havenbedrijf Gent)'
De start van de bouw is voorzien voor 2017 om in 2021 het eerste schip door de nieuwe sluis te laten schutten. (Foto Havenbedrijf Gent)

Vlaanderen en Nederland hebben beiden het verdrag goedgekeurd voor een nieuwe zeesluis in Terneuzen.
In het voorjaar van 2016 zal minister Schultz (NL – Infrastructuur en Milieu) het tracé bevestigen en dat kan met de bouwprocedure worden gestart om een aannemer te kiezen.

Volgens het Havenbedrijf Gent is de nieuwe sluis van groot belang voor de haven van Gent.  Het Havenbedrijf is dan ook opgetogen dat het Vlaams parlement nu ook het verdrag unaniem heeft goedgekeurd.’

terneuzen nieuwe sluis 2015
De Nieuwe Sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep.
De sluis zal geschikt zijn voor grote zeeschepen tot 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep.

Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het kanaal Gent-Terneuzen.
Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt.
In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp van de Nieuwe Sluis gemaakt en geoptimaliseerd.

De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe sluis worden uitgevoerd door een Nederlands-Vlaamse projectorganisatie onder de vlag van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC).
In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam beleid en beheer van het Schelde-estuarium.
De belangrijkste taak van de VNSC is het bevorderen van een duurzame balans tussen de belangen van een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium.

Kanaal Gent-Terneuzen

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een levensader voor de economie van Nederland en Vlaanderen.
Het sluizencomplex in Terneuzen biedt toegang voor schepen vanaf de Westerschelde naar de haven van Gent en vice versa.
Ook binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk varen door het kanaal.
Een nieuwe sluis in het sluizencomplex in Terneuzen levert een economische impuls op voor zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio.

Kanaalzone

Het gebied rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen heet de Kanaalzone.
De haven- en industriesteden Gent en Terneuzen brengen veel werkgelegenheid met zich mee. In Terneuzen concentreert zich de proces- en chemische industrie en de logistiek.
Gent heeft veel auto-, autostaal-, chemische en papierindustrie met bijbehorende logistieke activiteiten.
Tussen beide steden is bovendien veel land- en tuinbouw en andere economische bedrijvigheid te vinden.
Zo is er ruimte voor de unieke ‘biobased economy’; een economie waarbinnen bedrijven elkaars reststoffen en product- en energiestromen benutten.
Ook is er het mooie landschap met oude kreken, schorren en slikken en langgerekte dijken met knotwilgen kenmerken het gebied.

Bekijk een video van een schip dat vanaf de sluizen in Terneuzen naar de haven van Gent vaart.
Of bekijk hoe de PRIMULA SEAWAYS de DFDS Seaways terminal in Gent verlaat en haar route vervolgt naar Vlissingen.