ANTWERPEN KRIJGT WATERBUSLIJNEN   

–  Foto’s en tekst: Georges Janssens –   

Vanaf 2016 zullen er waterbussen varen op de Schelde en in de Antwerpse dokken.

De Stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zouden een vijftal waterbussen inzetten die vooral voor woon-werk-verkeer zouden gebruikt worden maar eveneens ook voor recreatief gebruik.

De boten zullen worden gehuurd en zijn naar Rotterdams model waar al jaren lang waterbusverbindingen bestaan in en rond de stad, zelfs tot voorbij Dordrecht.
De snelheid van een waterbus over het water kan vergeleken worden met die van bus of tram.
Een groot voordeel is dat op het water geen files en kruispunten met lichten zijn.

Er zouden 3 lijnen worden ingelegd:
-een stadslijn met een verbinding tussen de linker- en rechteroever
-een havenlijn die vanuit het centrum vertrekt naar de haven
-een Scheldelijn vanuit het zuiden om tegemoet te komen op de vraag van de gemeenten ten zuiden van Antwerpen om een bootverbinding in te leggen.

SONY DSC
Waterbus in Nederland

Eén en ander moet nog uitgewerkt worden met De Lijn (tram/bus) en NMBS (spoorwegen).
Zij zullen worden aangesproken om de ticketering te kunnen inkapselen in de huidige tickets voor openbaar vervoer.
Moesten die gesprekken op niets uitdraaien dan zou het project met de waterbussen toch doorgaan, verzekert havenschepen Marc Van Peel.

Er is een kostenplaatje mee gemoeid van 30 miljoen Euro.  Het geld is een deel van de 170 miljoen die de Haven al had gereserveerd voor het mee realiseren van de Oosterweelverbinding maar dat nu ook kan besteed worden voor andere mobiliteitsnoden zoals bijvoorbeeld ook het overkappingsdossier van de ring in Antwerpen.

SONY DSC
Marc Van Peel, Schepen van de Haven van Antwerpen