EEN NIEUWE NAAM VOOR DE DEURGANCKDOKSLUIS

foto © Port of Antwerp    

Meer dan 3000 deelnemers hebben een nieuwe naam gekozen voor de nieuwe sluis die het Deurganckdok en een Waaslandhaven zal verbinden.
Deze laatste week van oktober 2015 zal een juryteam er zich over buigen om een definitieve naam uit te kiezen.

Ondertussen kan men al genieten van een video over het plaatsen van de sluisdeuren en bruggen.
Veel kijkgenot op https://www.youtube.com/watch?v=SNPtqAMWW0o

Afmetingen van de sluis: 68 meter breed en 500 meter lang. De bodem van de sluis zal op -17,80 meter TAW liggen,

Bij de aanleg van het Deurganckdok werden noodopgravingen uitgevoerd.
Daarbij kwamen in 2000 de resten van twee houten schepen naar boven, een grote en een kleinere kogge.
Dendrochronologisch onderzoek wees uit dat de grootste en best bewaarde kogge, de zogenaamde “Doelse kogge”, uit de 14e eeuw dateerde en het hout uit Noordwest-Duitslandafkomstig is.
Het gaat om een zeldzaam en vrij gaaf bewaard exemplaar van een ooit courant scheepstype in Noord-Europa.
De kleinere kogge is afkomstig uit het Oostzeegebied en minder goed bewaard.
Aan de noordelijke oever van de voormalige Deurganck, aan de aansluiting met de Schelde zijn ook sporen aan het licht gekomen van een uit de geschreven bronnen onbekende nederzetting.
De nederzetting vertoonde een planmatige structuur en is in 1407 ontstaan en in 1424 bij een overstroming in de golven verdwenen.
(bron Wikipedia)


whamm boek 001