SCHAAR VAN VALKENISSE

– VERONTDIEPING –

Bass 84/2015
Vaarweg: van Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor) km 33.7 tot Schaar van Waarde km 2.7
Omschrijving: Verondieping zuidelijke ingang Schaar van Valkenisse

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:

Er in de zuidelijke ingang van de  Schaar van Valkenisse aan de rode zijde  verontdiepingen zijn geconstateerd, tussen de boeien SvV 14 en SvV 18. De geconstateerde minimale diepte is 20 dm.

Deze bekendmaking kan worden gedownload op www.vts-scheldt.net

VLISSINGEN 31/07/2015

SVV14 SVV16 SVV18