PLEZIERVAART EN BEROEPSVAART

– OVERTREDINGEN DOOR SCHIPPERS VAN PLEZIERVAARTUIGEN –

Naar aanleiding van een artikel in Schuttevaer, waarbij gewezen wordt dat in Nederland en vooral in Rotterdam strenger zal opgetreden worden tegen schippers van pleziervaartuigen die de vaarregels overtreden. (klik hier om het artikel te lezen en bekijk ook de video die eraan gehecht is).

De tijd van waarschuwen is voorbij !

Vastgesteld wordt dat inderdaad heel wat jachtschippers de vaarreglementen niet respecteren.
Daardoor brengen ze zichzelf dikwijls in gevaar maar ook de andere gebruikers van de vaarweg.
Vandaar is het noodzakelijk is dat jachtschippers zich ook duidelijk anticiperen in de vaarstroom.

We zoeken niet naar het waarom van deze verkeerde gedragingen van sommige waterweggebruikers, dat kunnen ze best voor zichzelf uitmaken.
Wel willen we enkele punten onder aandacht brengen.

Lees ook eens met aandacht de reglementen van politie en overheid over het gebruik van de vaarwegen.
Het is zelfs verplicht ze aan boord te hebben.
Ook moet U een recent bijgewerkte kaart aan boord hebben van het vaarwater waarop U zich bevindt.
Sommige eveneens bijgewerkte digitale versies kunnen de papieren kaarten vervangen.

Op alle vaarwaters wordt steeds rechts gevaren (stuurboordzijde).
Moet het vaarwater worden overgestoken dan gebeurt dit op de meest haakse wijze.
Pleziervaart (ook kleinere beroepsvaart) neemt vooral de nevenvaarwaters, waardoor de hoofdvaarwaters plaats bieden voor grote beroepsvaart.
Ook zeilboten houden zich aan die regels en kruisen het vaarwater alleen als ze hiervoor voldoende veilige ruimte hebben.

Voorbeeld: Op de Westerschelde heeft men een aantal ‘fietspaden’ aangelegd.
Dit zijn nevenvaarwaters afgebakend met gele spitse tonnen achter de groene boeienlijn of gele platte tonnen achter de rode boeienlijn.
Het gebruik van deze nevenvaarwaters wordt mogelijks verplicht bij volgende aanpassingen van de vaarreglementen.

fietspad Borsele

NEVENVAARWATER – FIETSPAD BORSELE

Het aan boord hebben van een marifoon is meestal niet alleen verplicht maar ook het uirluisteren ervan is een verplichting.
Beroepsvaart moet steeds gebruik maken van twee marifoontoestellen, een verplichting die bij yachting nog niet is doorgevoerd.

 

De meeste vaarwaters hebben een eigen marifoonkanaal, evenals bruggen en sluizen.
Daar waar geen duidelijk marifoonkanaal bestaat is kanaal 10 het communicatiekanaal.
Uitluisteren op het juiste kanaal is een verplichting.
Ook moet men de marifoon gebruiken om duidelijk te maken wat uw intenties zijn in gevallen dat dit voor andere vaarweggebruikers niet voor de hand ligt.
Aarzel ook niet bij twijfel de verkeerscentrale of andere schepen te contacteren en vergeet hierbij ook niet uw plaatsbepaling te vermelden.

Wees permanent alert voor wat rondom U gebeurt, kijk vooruit, ook achteruit en opzij.
Aarzel niet om gebruik te maken van moderne hulpmiddelen.
-marifoon steeds uitluisteren op het juiste kanaal (de gebruiker moet ook een aangepast marifoonbrevet hebben);
-heeft U een plotter of digitale kaarten dan zou hier minstens een GPS op moeten aangesloten zijn die U een quasi juiste plaatsbepaling geeft;
-een radarprojectie is een nuttig ding maar varen uitsluitend op radar moet worden vermeden in de pleziervaart en dit om veiligheidsredenen.

AIS is niet verplicht in de pleziervaart maar kan een nuttig instrument zijn.
AIS kan niet een uitkijk of radar vervangen maar maakt U alleen duidelijk welke schepen rondom U varen en dan ook alleen als ze zelf met AIS zijn uitgerust.
De meeste beroepsvaart is verplicht uitgerust met AIS.

Heeft U een AIS ontvanger zorg dan dat die geïntegreerd wordt op uw plotter en snel en duidelijk aangeeft wat er rondom U vaart.
Is er een aanvaringsalarm in verwerkt, bekijk dan steeds het alarm en negeer het niet zomaar.
Heeft U een AIS transponder (zender en ontvanger) dan kunnen uw mede vaarweggebruikers U ook zien op hun instrumenten.
Ingeval nodig kan U dus ook sneller worden gecontacteerd met de marifoon.

Verder is het noodzakelijk dat U uw vaarstijl steeds aanpast aan de omstandigheden.
Modereer uw snelheid zodat Uzelf en anderen niet nodeloos voor verrassingen komen te staan.
Weet ook dat uw boot soms gemakkelijk in de dode hoek komt bij grotere schepen.
Om dit te vermijden (voor uw eigen veiligheid) is een oogcontact met de stuurbrug van die schepen de beste oplossing.

SONY DSC

SONY DSC

Tenslotte moet U ook steeds rekening houden met getij en wind.
Beiden kunnen heel wat invloed hebben op het vaargedrag van uw schip.
Neem geen onnodige risico’s bij slechte weersomstandigheden (bv storm, mist, e.a.).

Grote vaarwaters (zoals zeehavens of grote rivieren) hoeven U niet af te schrikken.
Erop varen kan een hele openbaring zijn en het is echt niet zo moeilijk maar informeer U vooraf terdege van de mogelijkheden en beperkingen.
Lees daarom ook regelmatig de berichten aan zeevarenden en aan de schipperij.
Aarzel niet om anderen te consulteren: collegas, jachtclub, openbare instanties.

GOEDE VAART !