FIETSERS HEBBEN NIET ALTIJD VOORRANG !

MEDEDELING VAN BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN.  

15/08/2017.

Nieuwe fietsgeleidingslijnen zorgen voor meer fietscomfort.

Nieuwe markeringen voor fietsoversteekplaatsen, zogenaamde fietsgeleidingslijnen, moeten fietsers en motorfietsers het comfort bieden de rijbaan veilig te kunnen kruisen. “Meer duidelijkheid, meer veiligheid en een betere leesbaarheid zorgt voor meer comfort voor zowel de fietser als voor de automobilist”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Ben Weyts gebruikt een niet voorrangs fietsgeleidingsstrook

Meer dan 1 op 3 Vlamingen haalt bijna nooit zijn stalen ros van stal. Zo’n 20% zegt dat ze worden afgeschrikt door het gebrek aan (goede) en eenduidige fietsinfrastructuur. “We kunnen meer Vlamingen verleiden om te kiezen voor de fiets als we investeren in veilige en uniforme fietsinfrastructuur”, zegt Vlaams minister Weyts.

Weyts verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een recordhoogte: deze legislatuur wordt er nog 300 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, zoals in bijvoorbeeld nieuwe fietsgeleidingslijnen. Om de geleiding voor de fietsers te verbeteren én de aandacht van de automobilist te verhogen, wordt op bepaalde types kruispunten aan het begin van de oversteek op de rijbaan een wit fietslogo aangebracht. Naast het fietslogo wordt over de breedte van de rijbaan een onderbroken markering geplaatst, bestaande uit wit gemarkeerde blokjes.
Deze markering wordt enkel op kruispunten aangebracht die voorrangswegen dwarsen.

het rechts fietspad heeft geen voorrang – het linkse fietspad heeft wel voorrang

N12 Schilde

De Turnhoutsebaan (N12) ter hoogte van het kruispunt met Liersebaan in Schilde is een van de eerste toepassingen in de praktijk op het terrein. De fietsgeleidingslijnen zorgen ervoor dat fietsers en motorfietsers de rijbaan veilig kunnen kruisen.

Ben Weyts in gezelschap van burgemeester en schepene van Schilde

foto’s Georges Janssens