WATERTRUCK – TOEKOMSTIG TRANSPORTMIDDEL OP ONZE WATERWEGEN !

EUROPA: TEN-T/CEF WATERTRUCK+ PROJECT.   

 

Trans European Netwerk – Transport / Connecting Europe Facilities

Een Europees Interreg IVB project voor Watertruck is reeds sedert 2014 afgelopen.  Een aantal proefvaarten hadden plaats in België (4), Nederland (1) en Frankrijk (1).  De resultaten ervan vormen nu de basis van het Watertruck+ TEN-T/CEF vervolgproject.

Watertruck+ is een innovatief concept voor goederenvervoer dat door middel van kleine duwbakken (zelf-aangedreven of niet-aangedreven) op kleine vaarwegen een regio ontsluit en via grotere vaarwegen de lading in konvooi aan- of afvoert.
Het doel op korte termijn van het project Watertruck+ is de bouw van een vloot van 28 duwbakken en 3 duwboten die gebruikt zullen worden tijdens de pilootprojecten en de opmaak van een masterplan voor opschaling en gebruik van het Watertruck+ concept over heel Europa.

zulu 01

Watertruck+ wil hiermee bijdragen aan:
-een betere connectiviteit en interoperabiliteit tussen het hoofdwaterwegennet en de kleine waterwegen;
-een verdere professionalisering en het versterken van de binnenvaartsector als antwoord op het dalend aantal kleine schepen en het gebrek aan bemanning;
-de vergroening van de binnenvaart;
-de uitrol van het concept op het TEN- T netwerk en het verhogen van de trafiek op het TEN- T netwerk door dit te verbinden met de kleine waterwegen.

Op basis van dit pilootproject zal er een masterplan opgesteld worden voor de constructie en financiering van een grote Europese Watertruck-vloot.

Enkele maanden geleden van de Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor de oprichting van een publiek vehikel dat Watertruck+ op grote schaal introduceert op de Vlaamse waterwegen.

Een zogenaamde ‘Special Purpose Vehicle’ (SPV) overkoepelt de Vlaamse waterwegbeheerders en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), zodat Watertruck+ snel vorm kan krijgen.
Concreet gaat die SPV een vloot bouwen van 3 duwboten en 28 duwbakken.
Dankzij de structuur van de SPV kunnen private partners mee instappen in het project.

Ondernemers, particulieren, zij die hier interesse voor hebben kunnen contact opnemen met johan.boonen@watertruck.eu.

http://www.wenz.be/nl/beroepsvaart/Innovatieve-projecten/Watertruckplus/

grondtransporten.150824