START ONZK 2021 UITGESTELD…

Het ONZK 2021 zal jammer genoeg niet van start kunnen gaan op de geplande datum. De klassieke opening met het Nieuwpoort Sailing Weekend van 1 en 2 mei bij KYCN en WSKLum werd geannuleerd en ook voor de daaropvolgende wedstrijden pogen de organisatoren een geschikte oplossing te vinden. 

Het klassieke topevenement Oostende-Ramsgate tijdens het Hemelvaartweekend werd eerst vervangen door wedstrijd richting Duinkerke (FR) maar ook die piste moest helaas al vervangen te worden door andere wedstrijd. Er werd gekozen voor een lange baan voor de kust van Oostende onder de titel “12 uur van Oostende”. 

Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe NOR en SI die binnenkort op de website Open Noordzeekampioenschap  worden gepubliceerd.

Het is uitkijken naar het volgende protocol van FOD Mobiliteit om te weten welke activiteiten door kunnen gaan in de nabije toekomst. Het protocol geldig tot 25 april vind je hier. Alle wedstrijden zijn voorlopig nog verboden. Dus ook populaire clubraces als de H-Cup, de Cherry Races of de woensdagavondwedstrijden. Ondertussen wordt ijverig geklust aan de boten en zijn recreatieve tochten al mogelijk. 

Ontdek alvast de nieuwe IRC Guide 2021 
Certificaten kunnen al aangevraagd worden. 

Meer weten over meetbrieven 

Enquête FOD Mobiliteit – jouw visie op watersport 

#samenhetwaterop

De Belgische pleziervaart- en watersportsector biedt een gevarieerd aanbod aan en beschikt over een goed ontwikkelde infrastructuur. Toch is er, zeker in vergelijking met onze buurlanden, nog ruimte voor uitbreiding. 

In overleg met vice-eersteminister en minister van de Noordzee Vincent Van Quickenborne en vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet, lanceert  Wind & Watersport Vlaanderen samen met de FOD Mobiliteit en Vervoer daarom de enquête “Samen het water op”

Doel:

  • Mensen warm maken voor pleziervaart en watersport.
  • Behoeftes van actieve pleziervaarders en watersporters beter in kaart brengen.
  • De resultaten van de enquête gebruiken als actieplan om de pleziervaart en de watersport in ons land te promoten. 

Doelgroep:
Dit onderzoek richt zich op het groot publiek en kan door iedereen ingevuld worden: pleziervaarders, watersporters, maar ook door mensen die nog nooit aan pleziervaart of watersport gedaan hebben. 

De online enquête loopt van 3 april tot en met 3 mei en verloopt volledig anoniem. Het invullen duurt slechts vijf minuten.

Aan de enquête is ook een wedstrijd verbonden. De deelnemers maken kans op een waardebon voor een pleziervaart- of watersportactiviteit naar keuze.

Copyright © 2021 Wind en Watersport Vlaanderen vzw, All rights reserved.

Our mailing address is:
Wind en Watersport Vlaanderen vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent – Belgium
Add us to your address boek