WATERSPORT EN REGLEMENTEN…

Enkele opfrissertjes (geldig dd. dec 2020).
Foto’s: © Georges Janssens

Als men als watersporter op het water komt zijn er uiteraard een aantal voorschriften die men moet volgen. Uitgebreid kan men zich hier informeren op de officiële websites:
Pleziervaart | FOD Mobiliteit (belgium.be)
De Vlaamsewaterweg – beleidsvisie-waterrecreatie
Het ministrieel besluit van 12 november 2020

VAARBREVET

Pleziervaarders moeten een vaarbrevet hebben indien het pleziervaartuig:
– wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
– door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
– een romplengte van meer dan 15m heeft.

Een Beperkt Stuurbrevet is geldig op alle binnenwateren met uitzondering van de Beneden Zeeschelde. Dit brevet wordt vanaf 1 januari 2022 vervangen door het Algemeen Stuurbrevet.

Het Algemeen Stuurbrevet is geldig voor:
-Beneden Zeeschelde
-de met de zee verbonden binnenwateren
-de havens van de kust en op zee tot 6 zeemijl uit de kust

Vanaf 1 juli 2021 zullen ook praktijktesten nodig zijn om een Stuurbrevet te kunnen bekomen.

Het brevet van Yachtman is geldig tot 200 mijl uit de kust.
Het brevet van Yachtnavigator is geldig voor meer dan 200 mijl uit de kust.

Alle hogere brevetten gelden ook voor de vereisten in lagere brevetten.

De bronafbeelding bekijken

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

De schipper van een pleziervaartuig ingezet voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik tot een lengte van 24m moet op zee houder zijn van het betreffende STCW-brevet

Binnen de havens van de kust, de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) en de EEZ (Esclusieve Economische Zone) is het brevet yachtman voldoende. 

Binnen de havens van de kust en de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) is voor de scholing met pleziervaartuigen zonder kajuit een scholingsbrevet voldoende. Dit geldt enkel voor scholing georganiseerd door een Gemeenschap of door een sportfederatie erkend door een Gemeenschap of door sportclubs aangesloten bij de sportfederatie.

Indeling water in zones

Zone 0 – alle afgesloten binnenwateren
Zone 1 – alle met de zee verbonden binnenwateren
Zone 2 – de Beneden‐Zeeschelde
Zone 3 – de havens van de kust
Zone 4 – de zone vanaf het strand tot 6 zeemijl
Zone 5 – de zone vanaf 6 zeemijl tot 60 zeemijl
Zone 6 – de zone vanaf 60 zeemijl tot 200 zeemijl
Zone 7 – de zone voorbij 200 zeemijl

Dragen van het reddingsvest

Op zee is het dragen van een reddingsvest verplicht aan boord van een pleziervaartuig, onder één of meer van volgende omstandigheden:
-golfhoogte 1m of meer bedraagt
-tussen zonsondergang en zonsopgang
-tussen 16 oktober en 15 mei
-voor alle opvarenden tot 12 jaar
-wanneer het pleziervaartuig 6,5m of korter is. 

In de kajuit geldt deze verplichting niet en ook niet op pleziervaartuigen groter dan 24m of met een vaste reling van 1,10m hoog.
Voor pleziervaartuigen tot 6,5m binnen de 2 zeemijl mag de reddingsvest vervangen worden door een zwemvest. 

Ministrieel besluit van 12 november 2020 – bijlagen uitrusting

-Pleziervaartuigen tot 24 m
-Sportkieljachten
-Kleinzeilerij
-Waterscooters
-Brandingssporten 
-Kleine reddingsvaartuigen 
-Normen, specificaties en keuringsintervallen van de uitrusting