SOLAS REGULATIONS FOR CONTAINERS

Michele Sancricca, MBA

International Maritime Expert – Corporate Manager – Lieutenant Commander (Navy – Retired)

In een artikel beschrijft deze man de noodzaak om de nieuwe Solas reglementeringen strikt te volgen.
Lees het artikel: https://www.linkedin.com/pulse/thinking-outside-box-what-lies-behind-solas-weight-sancricca-mba

Hierna enkele foto’s uit dit artikel over hoe het mis kan lopen !

solas container 2

solas container 3

solas container 4