TECHNOLOGIE BIJ AUTONOOM VAREN.

De Cogge, het schaalmodel en testschip dat de KU Leuven heeft gebruikt bij de testen op de IJzer – in samenwerking met De Vlaamse Waterweg en POM West-Vlaanderen – is uitgerust met zeer verfijnde technologie.

Het model wordt aangedreven met elektrische motoren voor en achter en dit zonder gebruik te maken van een roer.
Voor de navigatie worden GPS en aangepaste geavanceerde sensoren gebruikt, zoals stereocamera’s en lasertechnologie.
Voor de communicatie worden de netwerken 3G en 4G gebruikt en ook Wifi en radiofrekwenties; dit om vanop de wal of vanuit een controlekamer het schip te monitoren en eventueel in noodgevallen de controle te kunnen overnemen.

Lidar-beeld van Sint-Joris-sluis Westhoek Nieuwpoort
Het Lidartoestel staat op de sluismuur en er ligt een schip in de sluis

In plaats van radar gebruikt men het geavanceerde Lidar-systeem, een soort van lasertechnologie die digitaal kan worden weergegeven en zo ook worden gebruikt bij de navigatie.

Om een schip autonoom te laten varen moet dit uitgerust worden met heel wat technologische snufjes waarvan de kostprijs wel erg kan oplopen.

Het is daarom noodzakelijk dat die technieken efficiënt worden aangebracht om hoge kosten te vermijden; de overheden en providers zullen er moeten voor zorgen dat het kostenplaatje wordt aangepast.

Sint-Joris-sluis Nieuwpoort Westhoek

De prijzen van de communicatie en datauitwisseling moeten alleszins gedrukt worden.
De data verkregen van camera’s en lasertoestellen (Lidar) moeten op een eenvoudige manier worden binnengehaald, waarbij kan gesuggereerd worden dat die technologie eventueel ook langsheen de waterweg zou worden geïnstalleerd.

De digitale vaarkaarten (ENC-kaarten gratis verstrekt door de overheden) zullen een upgrade moeten krijgen om de foutenkans naar beneden te halen.
Wenselijk zou zijn dat een dynamische aanpassing in de toekomst mogelijk wordt.
En moeten de diverse kaartenmakers bij de overheid niet beter samenwerken.

vaarkaart Ijzer bij Nieuwpoort

Autonoom varen is technisch zeer goed mogelijk in de nabije toekomst.
Alle detectieapparatuur is voorhanden en het is vooral de efficiënte toepassing ervan die nog moet worden uitgewerkt.

Ook moet de overheid ervoor zorgen dat daar waar testobjecten worden aangeboden, deze de nodige wettelijke omkadering krijgen en waarbij soms lange administratieve wachttijden te vermijden zijn.

Door een goede samenwerking tussen de verschillende spelers op het terrein en in de ontwikkeling moet het mogelijk zijn dat Vlaanderen niet achtergeraakt in de uitbouw van autonoom varen.

Foto’s Georges Janssens.