RONDOM WATER-RANT

ANTWERPEN 27-28-29 SEPTEMBER 2019

foto’s Georges Janssens

500 Jaar Gilbert Van Schoonbeke

Kamper Kogge in Oostende

Hij is de eerste planmatige grondlegger van de haven en de waterhuishouding van Antwerpen.
De door onder zijn ondernemerschap aangelegde vlieten werden later door Bonaparte als tracé aangewend voor de bouw van de Bonaparte en Willemdokken.
Gilbert was helaas al overleden toen een van de zakelijke epicentra: het Hanze of Oosters huis (nu het fundament van het MAS) werd geopend.

Water-rAnt ontvangt daarvoor de Kamper Kogge die een evocatie gaat realiseren van het middeleeuwse leven.
Wat dan weer een interessante en verhelderende context wordt voor de onderzoeken rond de Doelse Kogge (nu in containers in de gebouwen van de Droogdokken).
Tijdens Water-rAnt is dat Kogge labo uitzonderlijk weer open en worden geleiden bezoeken gegeven.
We werken nog aan een co-relatie voor wellicht beperkt publiek tijdens Water-RAnt met het Water of Brouwershuis op amper 100 meter van de meerplaats van de Kamper Kogge.

De waterverdeling die Van Schoonbeke realiseerde aan de 13 / 18 brouwerijen die hij in de Nieuwstad liet optrekken is ook watererfgoed, natuurlijk.
Rond de Kamper Kogge komt ook een Middeleeuws kampement met ‘re-enactment- van middeleeuwse ambachten.

150 Jaar Verbindingsdok

Verbindingsdok

We nodigen de bewoners van Het Eilandje-buurt uit om de aanvankelijke vorm van het door water omringde dokkengebied te vieren. Bedoeling is dat op een nog te bepalen moment de bewoners een ketting vormen met (brandweer)emmers om het water van het Bonapartedok naar de Schelde te brengen ( inham oude verdwenen sluis) en daar uit te storten.
Dit symboliseert de omcirkeling van het water toen het Verbindingsdok 150 jaar geleden geopend werd.

We proberen ook de schilderij van Frans Hens (foto) dat de feestelijke opening in omgekeerde zin te imiteren.
Op het schilderij varen de schepen van zuid naar noord, onze vloot gaat van noord naar zuid binnenvaren op vrijdag 27 september om 17 uur. (let op de mogelijke verkeershinder voor het wegverkeer 😉).

Droogdokken

in de droogdokken

Met enkele klassieke en een toekomstgericht schip (de Hydroville)  kan het publiek vanaf de Londenbrug naar de Droogdokken varen.
Het MAS vangt de bezoekers daar open geeft ze een rondleiding langs en doorheen de ‘putten’, de waterinstallaties en in de ateliers.
Waar ondermeer gewerkt wordt aan de restauratie van de Schooltjalk de Gerlache en de talloze schepen uit de MAS collectie.
Tickets voor de hop-on hop- of rondvaart kosten 9 euro.
In de droogdokken liggen natuurlijk ook de belangrijkste statische stukken van het Antwerps Watererfgoed.
We overleggen momenteel met de bezielers van de François Musin, de West Hinder III, de MSI Oudenaarde hoe zij het publiek gaan opvangen en informeren.

Westhinder III in de droogdokken

125 schepen van de Water-rAnt vloot

Water-rAnt vloot

Rondom het MAS zullen de andere deelnemende schepen aanmeren, ondermeer aan een deel van de steigers van Jachthaven Antwerpen Willemdok.
Dat betekent dat het publiek deze schepen bij wijze van spreken op waterlijnhoogte zal kunnen bewonderen en -(met toestemming van de schipper) aan boord kan gaan rondneuzen.  
Deze vloot vertegenwoordigt de actieve schepen en vaartuigen die het vracht, visserij, dienst en pleziervaartverkeer in de haven en de Scheldedelta bevolken.
Verwacht hier ook heel wat beweging en mogelijkheden dat het publiek (eventueel) kan meevaren en roeien.
De watererfgoedorganisaties en andere nautische diensten zoals opleiding voor beroeps en pleziervaart, scheeprestauratie en dito ambachten, sail training ed. staan in tentjes op de kaaien opgesteld.  

Marine en andere voor de boeg liggers

op de brug van een mijnenjager

Zowel onze als de Nederlandse marine zijn in overleg om naar Water-rAnt te kunnen komen.
Ook qua varend havenerfgoed zijn er enkele interessante ontwikkelingen. Het is nog te vroeg om dat allemaal te onthullen.

Water-rAnt 27-28-29 / 09 /  2019
Watererfgoed van Antwerpen, Scheldedelta en haven live aan het Eilandje
e-mail: info@water-rant.be

Water-rAnt:   Website     +       Instagram     +     Pinterest       +       Facebook