BAGGEREN OP DE SCHELDE.

Mededeling: VLAAMS MINISTERIE VAN MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN – 08/06/2019
foto’s Georges Janssensfoto boven: baggerboot in Zeebrugge

Na 47 jaar: Vlaamse baggercontracten worden opengebroken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en zijn diensten hebben kunnen bedingen dat het omstreden contract voor alle baggerwerken op Linkeroever na 47 jaar stopgezet wordt, zonder dat Vlaanderen een schadevergoeding moet betalen.
In de toekomst zullen alle baggeraars kunnen meedingen naar alle baggerwerken.
De verschillende baggerwerken worden bovendien aan elkaar gekoppeld, zodat er meer efficiëntiewinsten geboekt kunnen worden.

“We rekenen af met een erfenis van de oude politieke cultuur”, zegt Weyts. “In de plaats komt een open en moderne manier van werken, die de Vlaamse belastingbetaler minder zal kosten”.

De Belgische Staat wees in 1972 alle baggerwerken op de Antwerpse Linkeroever toe aan 3 baggeraars: de Algemene Baggermaatschappij en Ackermans en van Haaren (die ondertussen allebei opgegaan zijn in DEME) en Jan De Nul. 
Het contract vermeldde geen einddatum of een jaarlijks baggervolume en bleef zo 47 jaar lang lopen.

Baggerboot op de Schelde

Er moet immers voortdurend gebaggerd worden om te vermijden dat de dokken en de vaargeulen zouden dichtslibben.
Het langlopende contract maakte het onmogelijk voor andere baggeraars om mee te dingen naar de opdracht, was dan ook in strijd met de huidige wetgeving op overheidsopdrachten en oogstte verschillende keren kritiek van onder meer het Rekenhof.
Het verbreken van het contract zou echter gepaard kunnen gaan met een forse schadevergoeding, op kosten van de Vlaamse belastingbetaler.

Verschillende pogingen om het contract te beëindigen mislukten in het verleden keer op keer.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en zijn diensten hebben nu kunnen bedingen dat het omstreden contract na 47 jaar stopgezet wordt, zonder dat Vlaanderen een schadevergoeding moet betalen.
De baggerwerken op Linkeroever zullen geïntegreerd worden in de lopende baggercontracten.

Het komt er concreet op neer dat 3 contracten vandaag in de toekomst nog 1 contract zullen zijn. Vandaag gaat het om deze 3 contracten:

  1. Het contract van 1972 voor alle baggerwerken voor toegankelijkheid en uitbreiding van de Haven van Antwerpen op de Linkeroever van de Schelde (het problematische, onbeperkte contract)
  2. De onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen, op de Noordzee en in de Vlaamse Zeehavens van Oostende en Zeebrugge
  3. De onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen tussen Wielingen en de zeesluis Wintam

In 2021 zal dit als één contract worden aanbesteed (om dan in 2022 te starten met de nieuwe, meer efficiënte werkwijze). De samenvoeging in één contract regelt dan alle baggerwerken op maritieme toegangswegen en de havens.

Het komt er concreet op neer dat 3 contracten vandaag in de toekomst nog 1 contract zullen zijn. Vandaag gaat het om deze 3 contracten:

  1. Het contract van 1972 voor alle baggerwerken voor toegankelijkheid en uitbreiding van de Haven van Antwerpen op de Linkeroever van de Schelde (het problematische, onbeperkte contract)
  2. De onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen, op de Noordzee en in de Vlaamse Zeehavens van Oostende en Zeebrugge
  3. De onderhoudsbaggerwerken in de maritieme toegangswegen tussen Wielingen en de zeesluis Wintam

In 2021 zal dit als één contract worden aanbesteed (om dan in 2022 te starten met de nieuwe, meer efficiënte werkwijze). De samenvoeging in één contract regelt dan alle baggerwerken op maritieme toegangswegen en de havens.

Deze lopende baggercontracten lopen dan nog tot begin 2022 en daarna kunnen alle baggeraars meedingen naar alle baggerwerken.

Baggerhaven op Linkeroever Antwerpen

Bovendien worden alle baggerwerken ook aan elkaar gekoppeld.
Wat nu nog 3 verschillende baggercontracten zijn, zal in de toekomst nog maar 1 baggercontract zijn.
Zo kunnen er forse efficiëntiewinsten geboekt worden.
Sleephopperzuigers kunnen bijvoorbeeld efficiënter ingezet worden: als één baggeropdracht door (weers)omstandigheden niet uitgevoerd kan worden, dan kan een ander baggerwerk in de plaats uitgevoerd worden.

“We hebben hier jaren over onderhandeld”, zegt Weyts. “Het problematische contract en de dreiging van een forse schadevergoeding hingen dreigend boven ons hoofd. We halen dat zwaard van Damocles nu weg, zonder dat het ons iets kost. Integendeel: het openbreken van de baggercontracten zal Vlaanderen geld besparen. We kunnen de markt nu volop laten spelen en door de koppeling van alle baggeropdrachten kunnen we ook efficiënter en goedkoper werken”.