DIGITAAL MELDEN HAVEN VAN ANTWERPEN.


Proefperiode ‘vaste’ schuttingen Van Cauwelaertsluis (1 april tem 31 mei 2019)

Publication date: Donderdag 21 03 2019
NAUTISCH PERSBERICHT: Nr. 19_120
PROEFPERIODE ‘VASTE’ SCHUTTINGEN VAN CAUWELAERTSLUIS

Locatie: Van Cauwelaertsluis

Periode van het proefproject: van maandag 1 april 2019 tot en met vrijdag
31 mei 2019*

Omschrijving: In 2020 stappen we bij het Havenbedrijf Antwerpen over naar een digitaal aanmeldings- en boekingsplatform voor de binnenvaart.
Dit platform maakt het voor binnenschippers mogelijk om zich digitaal aan te melden voor een verblijf, een sluisreservatie te maken en de digitale toestandskaart van de ligplaatsen te raadplegen van de Haven van Antwerpen.

Om onze sluisplanning transparanter te maken naar de binnenvaart, willen we onderzoeken of we dit kunnen verwezenlijken door te werken met vaste uren voor de schuttingen.
Hiervoor is het noodzakelijk om een proefperiode in te lassen voor de Van Cauwelaertsluis.

Indien een van de andere sluizen op rechteroever buiten werking is en de Van Cauwelaertsluis ook zeevaart schut zal de proefperiode worden opgeschort voor de duurtijd van de uitval en geldt de oude werkwijze.
Hierbij meldt de schipper zich en krijgt per telefoon of VHF de uren meegedeeld waarop hij in of uit kan schutten.

Contactpersonen: Port of Antwerp:
-Annouck Swannet: tel +32 494 43 95 80
-Sabine Janssen: tel +32 3 229 70 42

* langer of korter in tijdsduur in functie van de tussentijdse evaluatie