DUUR LOGO: 430.000 EUR…

Gelezen in Schuttevaer
ANTWERPEN 04 mei 2019, 18:44
Door Justin Gleissner

Het gemeentelijk Havenbedrijf afficheert sinds de jaarwisseling een nieuw logo. Bij de voorstelling omschreef het havenbestuur het nieuwe embleem als ‘een evolutie, eerder dan een radicale stijlbreuk’.

‘Ongelooflijk veel geld’ voor nieuw Antwerps havenlogo

En inderdaad, het nieuwe logo lijkt als twee druppels water op het oude. Critici in havenkringen noemden het nieuwe embleem ‘een enigszins afgevijlde en gespiegelde opfrissing van het oude logo’. Het zou ook kunnen dienen voor de strip van Bertus in Schuttevaer: ‘Zoek de verschillen’.

Prijskaartje

Wat de havendirectie niet vermeldde, was de prijs van de ‘stijlbreuk’: 430.000 euro! En het Havenbedrijf was ook helemaal niet zins daarover te communiceren, omdat ‘bepaalde informatie financieel gevoelig zou liggen’.

In België bestaat evenwel wetgeving over transparantie van bestuur, omdat de burger het recht heeft te weten waaraan en hoeveel belastinggeld de overheid uitgeeft. Maar een vraag van onze collega’s van Gazet van Antwerpen (GvA), werd door de woordvoerder en dus door de directie van het Havenbedrijf afgewimpeld. De redactie ging daarop uithuilen bij de officiële Vlaamse commissie Openbaarheid van Bestuur en die veegde de vloer aan met de argumentatie van het Havenbedrijf om geen inzage te geven van het kostenplaatje.

‘Het economisch, financieel of commercieel belang dat wordt beschermd door het niet vrijgeven van de geraamde waarde, weegt niet op tegen het belang dat gediend wordt door de openbaarheid, namelijk de transparantie van de werking van het Havenbedrijf als bestuursinstantie’, oordeelde de commissie. Niet veel later kreeg de krant dan ook inzage in  de gevraagde documenten.

De opdracht voor het ontwerpen van een nieuw logo werd toevertrouwd aan het reclamebureau BBDO voor een bedrag van 148.000 euro exclusief btw. Concurrent Today had nochtans een bod gedaan dat 104.155 euro lager lag.

Ervaring en begrip

Naast het nieuwe logo mocht BBDO ook een nieuwe huisstijlgids ontwerpen. In het totale kostenplaatje van 430.000 euro werd ook het drukken van nieuw briefpapier, het naaien van nieuwe vlaggen, de beschildering van de bedrijfswagens enzovoorts ingecalculeerd.

‘Maar ook ervaring en begrip van de opdracht speelden mee’, volgens havenschepen Annick De Ridder, in haar verantwoording van de beslissing. Maar Wouter Van Besien, de groene fractieleider in de gemeenteraad, blijft bijna een half miljoen euro ‘ongelooflijk veel geld vinden voor wat niet meer is dan een opsmukpoperatie van het oude logo’. En in de brievenrubriek van de krant drukte lezer Herman Van Dessel het als volgt uit: ‘Minstens 430.000 landgenoten die een beetje met een computer kunnen werken, zouden hiervoor zelfs geen 430 euro durven aanrekenen.’

In een eerdere versie had dit artikel als kop: ‘Zoek de verschillen: 430 miljoen’. Dat was een domme schrijffout; in het artikel stond het juiste bedrag. Dank voor de corrigerende opmerkingen. Redactie Schuttevaer.