AUTONOOM VAREN !

Advies aanpassing scheepvaartregeling aan geautomatiseerd varen

22 maart 2019 – MORA MOBILITEITSRAAD
advies op vraag van: Ben Weyts – Vlaams minister van Mobiliteit Openbare Werken Vlaamse Rand Toerisme en Dierenwelzijn

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de scheepvaartregeling aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

De Vlaamse Regering wil innovatie in de binnenvaart mogelijk maken door onbemand en geautomatiseerd varen toe te staan.
De MORA acht het voor advies voorliggende ontwerp van besluit echter nog onvoldoende uitgewerkt om een gedegen juridisch kader te vormen voor onbemand en geautomatiseerd varen.
Het besluit laat daarvoor nog te veel elementen open.

De Mobiliteitsraad geeft in zijn advies aan welke elementen voor hem nog moeten ingevuld worden.
Het gaat onder meer over het onderscheid tussen onbemand en geautomatiseerd varen, het verduidelijken van schipperstaken, de vereisten waaraan personen die het schip moeten besturen moeten voldoen, de veiligheidsvereisten en de werking van de Commissie van Deskundigen.
Ook acht de MORA het nodig dat een aantal aspecten van dit ontwerp van besluit worden besproken op de fora voor sociaal overleg of overlegd met andere overheden.

Bovendien is de Mobiliteitsraad geen voorstander van een onmiddellijk, algemene verruiming van de wetgeving.
Om innovaties te introduceren pleit de MORA al langer om te beginnen met het voorzien van een tijdelijk regelluw kader en hierbinnen proefprojecten te organiseren.
Zo kan een proefproject de ontbrekende kennis invullen om tot een regelgeving op maat van onbemand en geautomatiseerd varen te komen.

REACTIE van Antoon Van Coillie Blue Line Logistics  in Flows 28/03/2019 – Koen Heinen

Van Coillie wil zijn pallet shuttle barges (foto) in de toekomst autonoom laten varen. “Vlaanderen staat aan de top op het vlak van autonoom varen in de binnenvaart met heel veel lokale competentie. Heel wat bedrijven zijn ermee bezig en ontwikkelen interessante oplossingen en toepassingen. Leven die mensen van de Mobiliteitsraad (MORA) in een andere wereld?”, vraagt hij zich af.

“Het gaat niet alleen om het autonoom varen in se, maar ook om de onderdelen om het mogelijk te maken.
In de sector zijn verschillende spelers actief bezig met andere bedrijven en met investeerders en dan adviseert de MORA dat het eerst nog eens allemaal goed moet bekeken worden tijdens workshops.
Die workshops zijn er.
De Vlaamse Waterweg neemt daarin het voortouw en wordt nu gevolgd door onze buurlanden en de Centrale Rijnvaart Commissie (CCR).
We staan werkelijk aan de top in Vlaanderen.
Er worden analyses gemaakt over hoe het moet gebeuren en dan gaat men weer alles op de lange baan schuiven”, onderstreept Van Coillie.

Nederland

“Nederland is ons aan het inhalen. Daar wordt de regelgeving aangepast. Als het moet, trekken we naar Nederland om het daar te realiseren”, zegt hij.

Fout signaal

Volgens Van Coillie zit er in de Mobiliteitsraad niemand uit de binnenvaartsector.
“De commissie Goederenvervoer wordt voorgezeten door Lode Verkinderen van de wegvervoerfederatie TLV. Die Die heeft duidelijk een ‘conflict of interest’. De MORA wil ook de sociale partners nauwer betrekken. Voor mij mag dat, maar ondertussen komt er met rasse schreden een nijpend tekort aan schippers en kleine schepen. Dit is een fout signaal naar de digitale revolutie, naar de cluster van jonge bedrijven die hiermee bezig zijn en naar het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het autonoom varen is broodnodig voor een hele reeks redenen. Het advies is volgens mij een signaal dat zo fout is dat een grondige motivatie om het niet te volgen eigenlijk niet nodig is”, benadrukt Van Coillie nogmaals.

Koen Heinen