DE HAVEN, MIJN WERELD.

ANTWERPEN WERELDHAVEN.

Havenhuis Antwerpen 14 maart 2019
foto’s Georges Janssens

Een fiere Danny Deckers stelde zijn pas verschenen boek voor “De Haven, Mijn Wereld, Antwerpen Wereldhaven”.

De uitgevers SIGMATAU (Luc Corremans en Annemie Reyntjens) hebben hun beste beentje moeten bijzetten, want het boek kwam slechts korte tijd voor de voorstelling aan in het Havenhuis.

Annemie Reyntjens

Annemie Reyntjens kon dan voor heel wat persmensen het boek en Danny voorstellen.
Het lijvige 448 bladzijden tellende boek is een aaneenschakeling van verhalen over en rond de Haven van Antwerpen.
Op elke bladzijde is de tekst geïllustreerd met foto’s.
Soms wordt er gewoon opgesomd over wat het gaat en dan weer elders wordt er anekdotisch één en ander uit de doeken gedaan.
De teksten zijn niet alleen leerrijk maar ook goed doordacht en gedocumenteerd.

Het boek is gedrukt op 12000 exemplaren en in mei 2019 voorziet men reeds een tweede druk en ook de uitgave in de Engelse taal.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp

Jacques Vandermeiren, CEO van de Haven van Antwerpen, vertelt dat hij vorig jaar kon rekenen op de kennis van Danny Deckers om hem in te wijden in de knowhow van de haven.
Danny is niet alleen veeltalig maar kan zich perfect aanpassen als hij mensen moet ontvangen: van presidenten tot schoolkinderen maken voor hem geen probleem.
Danny is het wel niet officiëel maar mag zich terecht de inhoudelijke titel aanmeten van Ambassadeur van de Haven.

Terloops zagen we ook de Marc Coecke even langs kwam om een boek op te halen.

Nathalie Van Impe, Port of Antwerp

Nathalie Van Impe, Chief Communication & Marketing Officer Port of Antwerp, stelde vast dat Danny Deckers de haven kent als zijn broekzak.
Hij maakt er ook een zaak van om elk hoekje uit te pluizen: er is geen plekje in haven of Danny kan er een verhaal over vertellen.
Voorts meent Nathalie Van Impe dat Danny als de ‘el sympatico’ op de handen wordt gedragen in de havenmiddens.

Bert Van Dijk, Mercy Ships België

Een deel van de opbrengst van de verkoop van het boek gaat naar het werk van Mercy Ships, dat door de Haven van Antwerpen en door vele bedrijven en particulieren wordt gesteund.
Bert Van Dijk, voorzitter van Mercy Ships België, was ten zeerste vereerd dat in het boek ook aandacht werd gegeven aan de immense goede werk.
In een begeleidende filmpje, voorgesteld door Cath Luyten, ambassadrice van Mercy Ships, stelt Bert Van Dijk de werking voor van de organisatie.

Mercy Ships heeft een hospitaalschip dat gratis zorgen verstrekt in arme gebieden; het schip blijft gewoonlijk een tiental maanden op een plaats en biedt daar de nodige medische hulp.
Aan boord zijn er een 450 vrijwilligers en tijdens een volledig jaar telt men ongeveer 1200 vrijwilligers.
Momenteel ligt de Africa Mercy in Conakry Guinee.

GLOBAL MERCY

Mercy Ships voorziet voor 2020 een tweede schip – Global Mercy – in de vaart te brengen.
Ze rekenen om de gulheid van eenieder om de organisatie in leven te houden.
Meer over Mercy Ships op https://mercyships.be/

Voor het grote publiek worden ook boekvoorstellingen gedaan tijdens cruisetochten in de Haven van Antwerpen, met een brunch, diner of drink al naargelang het tijdstip.
Wegens het succes ervan worden deze voorstelling uitgebreid en geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met 
Luc Corremans van Sigmatau.

Jacques Vandermeire, Danny Deckkers, Bert Van Dijk

Danny Deckers wil de Haven van Antwerpen promoten met zijn boek.
Hij stelt dat amper 10 % van de Antwerpenaren al in de haven zijn geweest.
Heel wat speciale recente en oude uitzichten zijn in het boek verwerkt.
Hij kan ook niet nalaten om anekdotisch voor ‘zijn’ haven te vertellen: wist U dat dokwerkers ook kunnen naaien, een statement dat hij illustreet met een foto van een dokwerker die gescheurde slings aaneennaait.
Antwerpen moet de haven koesteren want die brengt werk en welvaart.

De haven, mijn wereld
Subtitel: Wereldhaven Antwerpen
Auteur: Danny Deckers
Uitgegeven door Sigmatau Editions
Verschijningsdatum: 15 maart 2019
Formaat: 210 x 285 mm
448 pagina’s kleur, kwaliteitspapier, hardcover (vele foto’s)
ISBN 978 90 8277 6768 – D/2019/14.461/01
Het boek is te koop in de betere boekhandel, Stadswinkel, MAS shop, etc. voor EUR 49.50 vanaf 15 maart 2019.