BOTIA SCHOONMAAKBOOT BRUSSEL

PORT OF BRUSSELS – 01/03/2019

De haven van Brussel heeft zopas een nieuwe schoonmaakboot in dienst genomen die samen met de vorige schoonmaakboot de 14 km lange kanaalzone van het Brussels Hoofstedelijk Gewest zal onderhouden.

De Botia, vervaardigd uit aluminium, is met zijn lengte van 5,90 meter en breedte van 2,20 meter de tweede schoonmaakboot van de Haven van Brussel, naast de Castor, die werd aangekocht in 2006. In tegenstelling tot de Castor kan de Botia door één persoon worden bestuurd, waardoor de schoonmaakpatrouilles op de waterweg kunnen worden geïntensiveerd om het kanaal aangenamer te maken voor alle omwonenden.

CASTOR – foto Georges Janssens

De Botia werd voor verworven voor € 105.000 van het Franse bedrijf Efinor dat gevestigd is in La Hague (departement Manche).

De Botia is niet alleen uitgerust met twee armen met een spanwijdte van meer dan 4 meter lang die het drijvende afval verzamelen, maar ook met een olieopvangsysteem, dat de vervuiling aan boord van de boot isoleert en het gereinigde water rechtstreeks in het kanaal loost. 

DE HAVEN VAN BRUSSEL SENSIBILISEERT

In 2008 installeerde de Haven van Brussel ook een systeem voor de verzameling van het drijvende afval onder de brug op het Jules De Troozplein.  Dit systeem laat toe het afval op een plaats uit het zicht van voorbijgangers op te slaan en regelmatig te verwijderen.

Door de inspanningen van de operationele diensten van de Haven van Brussel werd er in 2018, 195 m³ afval ingezameld. De Haven wil ook de bevolking sensibiliseren over de noodzaak om het kanaal proper te houden door middel van een promotiecampagne op de sociale media.