MARITIEME OPLEIDING GEBUNDELD !

Zeebrugge 14 februari 2019

DRIE MARITIEME ENTITEITEN SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR

Samen in zee voor maritieme beroepsopleiding in België.

MC3 staat voor “Maritime Competence & Career Center” en is een bundeling van krachten van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, de Marine (opleidingscentrum Sint-Kruis-Brugge) en de VDAB.

Admiraal Robberecht, Kapitein Van Craechem HZS, Fons Leroy VDAB

Hun respectievelijke vertegenwoordigers tekenden heden een charter  om deze synergie de bevestigen.
Hierdoor wordt aan de maritieme sector een kwalitatieve beroepsopleiding en tevens een effciënte dienstverlening aangeboden.
Het MC3 werd heden boven de doopvont gehouden en officiëel voorgesteld aan de FOD Mobiliteit.

Momenteel worden in België door verschillende organisaties en instituten maritieme vorming gegeven  en STCW-certificaten uitgereikt (STCW = International Standards of Training, Certification and Watchkeepiong foor Seafarers).
Hoewel iedere organisatie kwaliteit nastreeft, is het borgen van deze kwaliteit onderheving aan diverse normeringen.

In een eerste stap naar een uniforme maritieme beroepsoleiding, willen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de Belgische Marine en de Hogere Zeevaartschool hun beroepsgerichte vormingscomponenten integreren in een uniek samenwerkingsakkoord met als speerspunt kwalitatief maritiem beroepsonderwijs.

De optimalisaite van middelen, knowhow en organisatie zullen borg staan voor kwalitatief hoogstaande maritieme dienstverlening in België.
Ook kunnen in deze samenwerking certificaten uniformer gemaakt worden om tegemoet te komen aan de hedendaagse normen.

MC biedt een efficiënte aanpak voor:
– De ontwikkeling van trainingsprogramma’s voor werkzoekenden en werknemers voor maritieme jobs;
– Het selecteren, rekruteren, vormer, begeleiden en voorzien van instructeurs;
– De organisatie van trainingen;
– Het aanbrengen van locaties waar trainingen kunnen doorgaan;
– De kwaliteitsbewaking van de training;
– Een permanente dialoog tussen de partijen;
– De onderlinge opvolging van niewue regelgeving binnen de maritieme sector.

De belanghebbende van het MC3 zijn de federale en regionale overheidsinstanties, de maritieme sectorkoepels, de sociale partners, de private bedrijven met inbegrip van de havenbedrijven, de personeelsleden werkzaam in de maritieme sector en tot slot (potentiële) kandidaten die een functie ambiëren in de martieme sector.

Het toepassingsgebied van de maritieme opleidingen omvat de volledige STCW-gebonden trainingen, de estuaire vaart, de visserij, op maat gemaakte bedrijfsopleidingen, commerciële yachting en kan uitgebreid worden tot de binnenvaart, de pleziervaart en andere toekomstige werkvelden.

VDAB – FONS LEROY

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB, zegt dat het noodzakelijk is dat de publieke en private actoren samenwerken waardoor ze mekaar versterken.
Dit zal vanaf nu gebeuren door de infrastructuur samen te voegen en het uitwisselen van instructeurs om een kruisbestuiving te bewerkstelligen.
VDAB is blij met dit charter van samenwerking.

ADMIRAAL ROBBERECHT – MARINE

Admiraal Robberecht, commandant van de Marine, meent dat uiteindelijk een versnipperd aanbod moet worden weggewerkt door het synchroniseren en gemeenschappelijk maken van de opleidingen.
Het moet mogelijk worden om lessen samen te voegen.
Zo zullen bepaalde trajecten al worden ingediend bij de overheid:
-wachtofficier groter dan 500T
-safety opleiding.

HZS – ROWAN VAN CRAECHEM

Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool, wil inspelen op het kluwen van STCW-normen en dat moet voor de cursisten een basis vormen voor Europese en Internationale mobiliteit.
Door kwaliteiten te bundelen bekomt men een toegevoegde waarde, o.a.
-opleidingsinstrumenten;
-inzetbaarheid van de instructeurs;
-gezamelijke middelen.
Het moet een ambitieuze en constructieve samenwerking worden.
Door een gezamelijke totaalpakket aan te bieden kan men een breder gamma uitwerken en toch één aanspreekpunt behouden.

Eugeen van Craeyvelt, directeur generaal van FOD Mobiliteit en Transport, kreeg de eer om dit charter als eerste in ontvangst te nemen.

Eugeen Van Craeyvelt FOD M&T neemt het charter in ontvangst

Het nieuwe logo MC3 zal vanaf nu overal gebruikt worden; het logo is ontworpen door vaandrig ter zee Alexander Degroote en lijkt  ten zeerste geslaagd.

Alexander Degroote, ontwerper van het logo.

Na de voorstelling  van MC3 en de ondertekening van het charter, werd ook nog het nieuw zwembad ingehuldigd.
Hier zullen de nodige trainingen voor o.a. safety kunnen gedaan worden.
Een geslaagde demonstratie van hoe men in een reddingsvlot moet geraken werd door de aanwezigen ten zeerste gesmaakt.

Foto’s: Georges Janssens.

 

1 Reactie

  1. Pingback: Nieuwsbrief 8

Geen reacties toegestaan.