VEERDIENST HUMBEEK-SAS

VAN START OP 30 JANUARI

fotos: Georges Janssens

Scheepvaartbericht FTM/BE/De Vlaamse Waterweg nv/2019/0121/00
“Vanaf 30/01 wordt afwaarts brug Humbeek sas een veer in dienst gesteld.  Schepen dienen bij passage van het veer de snelheid te matigen en golfslag te vermijden en dit om de veiligheid van de gebruikers van het veer bij op- en afstap te garanderen.”

De Vlaamse Waterweg nv startte op woensdag 30 januari met een veerdienst in Humbeek-Sas.
Met die aanzienlijke investering komt de waterwegbeheerder tegemoet aan de vele vragen van lokale bewoners, die het door het recente scheepsongeval op het zeekanaal Brussel-Schelde vermoedelijk voor enkele maanden zonder brug moeten stellen.

De hefbrug van Humbeek-Sas (Grimbergen) werd op 17 januari laatstleden aangevaren door een binnenschip.  Het beweegbare deel van de brug werd daarbij uit positie geduwd en liep zware schade op.  Omdat het na het ongeval de vaarweg belemmerde werd het brugdek enkele dagen na het ongeval, op 22 januari, met behulp van een ponton en hijskraan verwijderd voor nazicht en herstelling – een werk dat volgens de huidige planning maximaal vier maanden mag duren.

Hinder
De lokale bevolking moet het tot de herstelling van de brug voltooid is, stellen zonder vaste overgang over het zeekanaal Brussel-Schelde. Deze situatie is gelet op de afstand van de voorziene omleidingen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers erg vervelend.  Om de hinder tot een minimum te beperken voorziet De Vlaamse Waterweg nv bij wijze van noodoplossing een veerdienst die op gezette tijden de beide oevers zal verbinden.  Gerekend op vier maanden gaat het om een investering van om en bij de 140.000 euro.

Dienstregeling
De veerdienst zal van start gaan komende woensdag 30 januari.  De op- en afstapplaatsen zijn daarbij voorzien ter hoogte van de Lourdesgrot op de linkeroever (kant Westvaartdijk) en op de andere oever langs de Oostvaartdijk richting Zemst.  De veerdienst zal elke dag operationeel zijn van 6 uur ‘s ochtends tot 22 uur ‘s avonds en dit telkens op het uur en het half uur.  Op weekdagen van 7 tot 9 uur en van 15.30 tot 17.30 uur zal de veerdienst ten behoeve van pendelaars en schoolgaande jeugd bovendien continu varen.

Uiteraard zijn deze diensturen onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden (mist, storm, ijsgang…) en kunnen ze worden gewijzigd in functie van vraag en aanbod of om de openbare veiligheid te verzekeren.