M25 – DE RING ROND LONDON.

Verslag 02/11/2018 – Georges Janssens
Foto hierboven: KentOnline – Rachel Dixon

Deze grote autosnelweg – de London Orbital – rondom de wereldstad London ligt op een respectabele afstand van het stadscentrum verwijderd en heeft een lengte van 188 kilometer.
Het is een drukke autoweg met meestal vier rijstroken in elke richting en in de omgeving van het grote vliegveld Heathrow zelfs zes rijstroken.

Dartford brug – foto F. Daems

Het is niet de langste ringweg in Europa want die van Berlijn is 196 kilometer lang.

De M25 is een stadsring die in vele opzichten vergelijkbaar is met de ringweg rond andere steden: men moet er steeds afrekenen met druk verkeer en dagelijks komen lange files het humeur van de vele gebruikers verstoren.

De Londen-M25 verwerkt op sommige plaatsen meer dan 200000 voertuigen per dag in één richting; er mag dus niet veel gebeuren om een opstopping te creëren.

Opmerkelijk is dat de M25 niet helemaal rond is: de Dartford Crossing met tol heeft een andere nummering, namelijk de A282.

Deze oorspronkelijke tunnels onder Thames – voor elke rijrichting een tunnel met twee rijstroken – voldeden uiteindelijk niet en men bouwde een hoge brug ernaast met vier rijstroken.
Het verkeer werd dan van zuid naar noord door de twee tunnelkokers geleid en het verkeer van noord naar zuid over de brug.

Maar nu blijkt ook deze oplossing niet meer te voldoen om de grote verkeersstroom te verwerken;  men dacht dat het tolsysteem het verkeer stremde.

Dit werd enkele jaren geleden opgeheven en vervangen door een automatische tolheffing aan de hand van nummerplaat herkenning; ook dit systeem geeft geen soelaas voor het fileprobleem.

Een vijftal jaar geleden gaf men de opdracht om een oplossing uit te werken om het fileleed te verminderen.
Men zal de M25 te verbreden naar zes rijstroken maar dan blijft de Dartford Crossing nog steeds een bottleneck.

Een optie A om een tweede brug met tweemaal vier rijstroken bij te bouwen in Dartford zou zowat 1,25 miljard Pond kosten.

Een optie B voor eveneens een brug maar dan aan het Swancombe schiereiland en de A1089 zou ongeveer 50% meer kosten.

tunnelboor: foto Lower Thames Crossing

Optie C is het plan om een nieuwe Lower Thames Crossing uit te werken; een verbinding tussen de M2/A2 via Gravesend met twee tunnelkokers van elk drie rijstroken onder de Thames en dan via Tilbury naar de A13 en de M25.

Prijskaartje is hiervan ongeveer 2,5 miljard Pond.

Bij dit alles moet ook nog de aansluitende wegeninfrastructuur worden bijgerekend wat de kostprijs wel eens zou kunnen verdubbelen.

Na vele consultaties en onderzoeken zal klaarblijkelijk de optie C de voorkeur krijgen.

Het zware vrachtverkeer dat dagelijks van en naar Europa over de A2/M2 en M20 dendert en op de M25 afstevent zou in de noordelijke richting een aparte uitvalsweg krijgen.
De Dartford Crossing zou hiermee heel wat minder passage krijgen.

Nu zijn de voorbereidingen begonnen en de echte werken zouden omstreeks 2020 moeten starten en zo vlug mogelijk operationeel moeten worden; tegen 2027 moet de M25 een volwaardige ring om London zijn.

De aanleg van deze Lower Thames Crossing zou 6000 jobs creëren en de economie een boost geven van meer dan 8 miljard Pond.

compilatie Lower Thames Crossing – noordzijde

De geplande autoweg van het noorden naar het zuiden zou vertrekken vanaf de M25 nabij North Ockendon (3 km ten zuiden van junction 29 en tussen junction 29 en 30), de A13 kruisen nabij Orsett, met ondertunneling van de Thames ten oosten van Tilbury en Gravesend, om dan nabij Shorne aan te sluiten op de A2/M2.

De M25 zal rond junction 29 een verbreding krijgen.
Om de Thames havens een betere ontsluiting te geven wordt de A13 richting Stanford-le-Hope verbreed naar tweemaal drie rijstroken.
De A2 en M2 zullen vier rijstroken krijgen in beide richtingen.

De tunnel onder de Thames wordt dan meteen ook de langste tunnel in het Verenigd Koninkrijk en de doorsnee afmetingen van 16 meter van de tunnelkokers maken ze meteen ook één van de meest brede geboorde tunnels ter wereld.

compilatie Lower Thames Crossing : zuidzijde

De nieuwe te bouwen autowegen om de de 4 km lange tunnels te verbinden met de bestaande autowegen zullen zowat 23 km lang zijn.
De geplande maximum snelheid wordt 112 km/u (70 miles).
Een tolheffing gelijkwaardig aan die van Dartford Crossing gebeurt met nummerplaat herkenning.

De autoweg zal ook de economie van het Thames estuarium kunnen aanzwengelen.
De files aan de Dartford Crossing zouden moeten verminderen.
Een bijkomende Thames oeververbinding zal de noord-zuid trafiek ten goede komen.
Er wordt rekening gehouden om de negatieve effecten op gezondheid en milieu te minimaliseren.

Om het landschapszicht te sparen zullen de wegen daar waar mogelijk 5 tot 6  meter worden ingegraven.
Ten westen van East Tilbury wordt een service parking gebouwd voor 400 auto’s, 80 vrachtwagens en 16 autobussen.
Elektro laadpunten en brandstoftanken worden voorzien alsook toiletten en wasplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs.

De Britse overheid wenst ook dat burgers nog steeds hun mening kunnen geven over het project; het zal de overheid moeten helpen om eventueel de nodige bijsturingen te doen.
http://www.lowerthamescrossing.co.uk/haveyoursay.

Meer info op
https://highwaysengland.citizenspace.com/ltc/consultation/