WESTERSCHELDE

SCHAAR VAN VALKENISSE   

Waarom liggen aan de zuidkant van het Schaar van Valkenisse gele tonnen in vervanging van de vorige rode en groene tonnen ?

De toegang langs de zuidkant ligt tussen twee zandbanken die de schaardiepte erg beïnvloeden.
Daar waar er gewoonlijk aan rode en groene boeien op de Westerschelde een veilige minimumdiepte is voorzien (meestal minstens 40 dm bij laagwater LAT), kan dat voor het Schaar van Valkenisse niet meer worden gegarandeerd.

In deze vaargeul vormen zich dikwijls ophopingen van zand zodat het diepte soms wordt gereduceerd naar 20 dm.
De zwarte lijn die het blauwe gedeelde aflijnt is een dieptelijn van 33 dm.

Bij de kaart staat een waarschuwing: “gebied met gelimiteerde waterdiepte, voorzichtig tijdens de navigatie”.

Het plaatsen van gele boeien is dus enigszins gerechtvaardigd.

Voorts wordt tegelijk ook afgeraden om het Schaar van Valkenisse te gebruiken van noord naar zuid en geadviseerd om het hoofdvaarwater te gebruiken.
Een reden die hiervoor kan aangehaald worden is dat bij het uitkomen van de zuidelijk deel nabij de rode boei 58 men onmiddellijk aan de verkeerde kant in het hoofdvaarwater komt.
Als men het toch doet is uiterste voorzichtigheid hier geboden.

Ook in het Schaar van de Noord liggen gele tonnen.
De reden hier is ook dat er een drempel ligt tussen de boeien die amper 20 dm haalt bij laagwater LAT.

Schaar van de Noord

De wrakboeien Atlantide (fietspad nabij rode ton 62) en Alca (nabij de radartoren in Schaar van de Noord) verbergen elks een wrak dat niet diep onderwater steekt bij laagwater.

Nog een waarschuwing: de kaartweergaven op de digitale plotters die aan boord gebruikt worden moeten regelmatig worden bijgewerkt.
We merkten hier dat heel wat bijwerkingen dikwijls een hele tijd later gebeuren, dus kijk goed uit.
Volg ook regelmatig de scheepvaartberichten en pas uw papieren kaarten manueel aan.

Getijden en kaarten Schelde: http://getijden.yachtweb.be/