SCHELDE RADARKETEN

VIJF BEMANDE VERKEERSCENTRALES OP DE WESTERSCHELDE

Van de Antwerpse haven tot in zee wordt het scheepvaartverkeer begeleid en gemonitord door bemande verkeerscentrales (VTS): Zandvliet – Hansweert – Terneuzen – Vlissingen – Zeebrugge.

Verkeerscentrale Hansweert

De verkeersbegeleiders van deze centrales zijn 24 uur op 24  en 7 dagen op 7 op post om het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen te begeleiden.

Alle scheepvaart op deze drukke verkeersader heeft een bereikbaarheidsplicht op het verkeerskanaal van het blokdeel waarin wordt gevaren.
Elk blokdeel heeft zijn specifiek marifoonkanaal (radiokanaal) waarop moet uitgeluisterd worden en waarop de beroepsvaart zich moet melden.
Ook zijn er nog specifieke radar-, haven- en sluiskanalen.

Radarbeeld van een zeilwedstrijd in het Schaar van Valkenisse

RADARTORENS

De momenteel 22 onbemande radartorens capteren de scheepsbewegingen op het hele trajekt en zenden de gegevens door naar de verschillende bemande centrales.

Zo zijn er zopas twee nieuwe radartorens met een publiekattractie bijgevoegd: Ouden Doel en Ossenisse.

Radartoren Ouden Doel

De radartoren van Ouden Doel op Belgische grondgebied vlakbij de grenspaal met Nederland is al ongeveer een jaar toegankelijk voor het publiek.
Een trap rondom de toren leidt tot een balkon helemaal boven van waaruit men een prachtig zicht heeft op de haveninstallaties ter hoogte van Zandvliet en ook op de nabijgelegen kerncentrale van Doel.

De toegang is gratis en een fiets- en wandelweg en parking zijn naast de toren.
De toren ligt op de grens van de fel besproken Hertogin Hedwigepolder en niet veraf kan men ook terecht bij het ‘Infopunt’ in Prosperpolder.

In Ossenisse is de bouw van een tweede soortgelijke toren in de eindfase.
De radar is reeds in gebruik en in zeer korte tijd zal ook het publiek toegelaten worden de toren te beklimmen.

Radartoren Ossenisse

De radartoren van Ossenisse staat op een 13 meter hoge dijk en bovenop komt men op zowat 30 meter hoogte te staan.
Van hieruit heeft men een overzicht op een geweldige Scheldebocht met aan de overkant Hansweert.

Dagelijks ziet men hier de grootste containerschepen voorbijvaren van en naar de Haven van Antwerpen.

GAPFILLERS EN NIEUWE RADARTORENS

kaart-radartorens

Acht nieuwe torens zullen het arsenaal van de radarketen versterken.
Sommigen zijn al geplaatst en in werking en enkele zijn nog in afwerking.

Twee gapfillertorens komen er in Zandvliet en Hansweert.
Deze torens zijn speciaal ontworpen om een nog meer gedetailleerd zicht te krijgen van het scheepvaartverkeer; in casu zal men ook duidelijker de kleinere waterweggebruikers (jachten) herkennen.

supplementaire gapfiller op verkeersbord sluis Kallo

GEMEENSCHAPPELIJK NAUTISCH BEHEER

Vlaanderen en Nederland werken succesvol samen op nautisch vlak in het Scheldegebied en dit onder de noemer van Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.

De voorafgaande geschiedenis is begonnen sedert het Scheidingsverdrag van 1839 en gevolgd door nog vele andere verdragen, die de samenwerking een juridische basis gaven.

Dit heeft tot tastbare resultaten geleid waarvan de grensoverschrijdende Schelderadarketen een concreet voorbeeld is van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.

tekst en foto’s: Georges Janssens

Verkeerscentrale Zandvliet
grenspaal bij de Hertogin Hedwigepolder