SANDY COAST 2018

Grootscheepse internationale mijnenbestrijdingsoefening op de Noordzee

Van 10 tot 28 september 2018:
Internationale Mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 2018
voor de Belgische Kust.

De oefening waar verschillende NAVO-eenheden aan deelnemen zal geleid worden door de Admiraliteit Benelux (ABNL).
ABNL is de overkoepelende staf van de Belgische Marinecomponent en de Nederlandse Koninklijke Marine.

Afbeeldingsresultaat voor M960 GODETIA
M960 GODETIA

De oefening heeft verschillende doelstellingen zoals het versterken van de internationale samenwerking, het verhogen van de inzetbaarheid van de eenheden en het trainen van de aansturing van de schepen door de staf. Het belangrijkste doel is het op peil houden en waar mogelijk, het verbeteren van de operationele gereedheid, zodat eenheden snel en adequaat kunnen reageren bij een daadwerkelijke dreiging van een onderwaterspringtuig.

M916 BELLIS

Deelnemers
De eenheden die namens België deelnemen zijn het Commando en Logistiek steunschip A960 Godetia, de mijnenjagers M916 Bellis, M917 Crocus, M923 Narcis en drie VSW (Very Shallow Water) teams met REMUS-onderwaterdrones.

VSW-TEAM MET REMUS-DRONE


Deze VSW-teams zijn gespecialiseerd in het detecteren van springtuigen in ondiep water. In totaal nemen tien mijnenbestrijdingsschepen deel aan deze oefening. Vijfhonderd militairen zijn betrokken bij de aansturing en uitvoering van de oefening.

M917 CROCUS

Uitdagende omstandigheden
De onderwateromstandigheden in het oefengebied zijn zeer uitdagend. Zo is het zicht onder water zeer beperkt en staat er vaak een sterke stroming. Het voordeel van deze uitdagende omstandigheden is dat extra flexibiliteit en samenwerking tussen de deelnemende eenheden wordt gestimuleerd.

M923 NARCIS

NAVO-mijnenbestrijdingsvloot
De eenheden opereren tijdens Sandy Coast in twee zogeheten taakgroepen (Taskgroups).
Eén van deze taakgroepen bestaat enkel uit Belgische en Nederlandse eenheden o.l.v. de Nederlandse Overste Jan Wijchers.
De andere taakgroep bestaat uit de mijnenbestrijdingsvloot “Standing NATO Mine Counter Measures Group 1” (SNMCMG1) onder het bevel van de Belgische Fregatkapitein Peter Ramboer. SNMCMG1 is een permanent multinationaal vlootverband dat bestaat uit mijnenjagers en mijnenvegers die onmiddellijk kunnen worden ingezet wanneer dat nodig is.
Het Commando en Logistiek steunschip A960 Godetia is het vlaggenschip van deze NAVO-vloot.

FREGATKAPITEIN PETER RAMBOER (foto Georges Janssens 2018)

Oefenfases
Sandy Coast bestaat uit vier fases. Na de voorbereidingsfase volgt de Combat Enhancement Training (CET) en de Force Integration Training (FIT) fase die telkens bestaan uit oefeningen die ervoor zorgen dat maritieme eenheden vlekkeloos met elkaar kunnen samenwerken.
Zodra de eenheden extra goed op elkaar zijn ingespeeld volgt de operationele tactische fase.
In deze fase weten de eenheden van tevoren niet hoe het oefenscenario zich ontwikkelt.
De eerder beoefende skills en drills worden nu gebruikt om de missie succesvol uit te voeren. In de laatste fase worden de gebruikte oefenmijnen uit het water gehaald.


“Standing NATO Mine Counter Measures Group 1”

Stabiliteit, welvaart en veiligheid
ABNL en haar NAVO-partners staan schouder aan schouder wanneer het gaat om het behoud van een stabiele en welvarende Noordzeeregio. Mijnenbestrijdingsoperaties dragen direct bij aan de veiligheid van de scheepvaart en het beschermen van cruciale vaarroutes.