DOEL – 44e SCHELDEWIJDING

12 augustus 2018
Tekst en foto’s: Georges Janssens

De 44e Doelse feesten en de daaraan verbonden Scheldewijding trokken weerom heel wat toeristen naar het teloorgegane dorp.

Doel, onteigend en in verval, wordt nog rechtgehouden door de reeds jarenlang voor behoud vechtende Doel 2020.
Mogelijk hebben ze hun slag thuisgehaald en zal Doel verder blijven bestaan.
Een link naar een artikel hieromtrent: http://inshore.yachtweb.be/?p=4614.

Van 12 tot 15 augustus 2018 vaart op regelmatige tijden de veerboot tussen Lillo en Doel.
Dat dit gesmaakt wordt door vele mensen blijkt uit de overvolle boten.

Tijdens de Doelse feesten kon men terecht bij allerlei activiteiten gespreid over het hele dorp maar vooral op de Scheldedijk.
Een misviering in de kerk van Doel, een stoet naar de haven en de wijding van de Schelde en heel wat jachten werd onder grote belangstelling bijgewoond.
De muzikale omlijstingen van muziekbandjes en koren viel uitermate in de smaak.

Het was springtij die zondag en bij de Scheldewijding kwam het verhoogje, van waarop de priester met zijn kwispel demonstratief zijn job deed, nog helemaal in het water te staan.