WESTERSCHELDE – BOEI 98 – GEWIJZIGDE TOESTAND.

PLAAT VAN DE PAREL – FORT SINT-FILIPS.

Op de Schelde over de toegangsgeul van de Kallosluis ligt de Plaat van de Parel.
Deze plaat is normaal afgeschermd door drie rode lichtboeien nrs 94 – 98 – 100.
In de periode van 22 mei 2018 tot 22 juni 2018 zijn er meetframes geplaatst ten noorden en ten zuiden van boei 98.

Zuid: Meetframe Hylas I wordt geplaatst in positie:  51°-15′,533 N  004°-18′,165 E en wordt afgedekt door twee bijzondere markeringsboeien op 50m van het frame.
Noord: Meetframe Hylas II wordt geplaatst in positie: 51°-15′,967 N  004°-18′,250 E en wordt afgedekt door drie bijzondere markeringsboeien op 50m van het frame.
Boei 98 wordt ten behoeve van de metingen vervangen door een West-Kardinale boei.

De meetframes zijn voorzien van lange hangende meetkabels, die tevens een gevaar vormen voor de schroeven van eender welk vaartuig.

Daarom is het aangewezen om het scheepvaartbericht (2018/00040) strikt op te volgen en de vaarweg te volgen en – ook bij hoog water – niet tussen de boeien en land te varen om de bocht in te korten, noch tussen de gele markeringsboeien.

radarbeeld

 

meetzone – westelijk voorbijvaren