HAVEN VAN ANTWERPEN versus MILIEU !

Energietransitie via hergebruik CO2

Port of Antwerp – 24.05.2018

De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een prioriteit  voor het Havenbedrijf. Een eerste stap is het vastleggen van een CO2-reductietraject voor de periode tot 2050.
Daarnaast blijft het Havenbedrijf verdere inspanningen leveren richting duurzame energie met onder meer de bouw van nieuwe windmolens en een vaste infrastructuur voor LNG-bunkering.
Ook de verdere uitbouw van het windmolenpark zit in de planning

Koolstofarme toekomst

Het Havenbedrijf Antwerpen en het gasinfrastructuurbedrijf Fluxys voeren samen een haalbaarheidsstudie uit naar de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2 voor de industrie. Hierbij willen ze nagaan wat  de technische en economische haalbaarheid is om bij de bedrijven CO2 af te vangen, dat via pijpleiding of schip te vervoeren om het vervolgens te hergebruiken of op te slaan. Een dergelijk project kan een belangrijke rol spelen in de reductie van de klimaatimpact van het havenplatform.

LNG-bunkering van binnenschepen en kleine zeeschepen

Fluxys heeft recent in de Antwerpse haven een concessie (kaai 526-528) overgenomen, waar het tegen einde volgend jaar infrastructuur zal ontwikkelen om vloeibaar aardgas (LNG) als alternatieve brandstof ter beschikking te stellen van binnenschepen en kleinere zeeschepen. Vandaag wordt er aan kaai 526 al LNG gebunkerd vanuit vrachtwagens.

De ontwikkeling van nieuwe bunkerinfrastructuur is maar een van de vele uitdagingen bij de overschakeling naar LNG als alternatieve brandstof. Zo worden er ook systemen uitgewerkt om het bunkeren van LNG even veilig of zelfs veiliger te laten verlopen dan het bunkeren van traditionele brandstoffen zoals diesel. Door deze uitdagingen vandaag voor LNG aan te pakken, wordt het pad geëffend voor andere alternatieve brandstoffen zoals waterstof of methanol, en maakt de Antwerpse haven zich klaar om een echte Multi Fuel Port te worden.

Omwille van haar milieuvriendelijkheid (geen zwavel- of fijnstofuitstoot en een minimale uitstoot van stikstofoxiden) en huidige beschikbaarheid, vormt LNG een uitstekende kandidaat om als eerste alternatieve brandstof de transitie in te zetten naar minder broeikasgassen en een betere luchtkwaliteit.

20 windturbines op Linkeroever

Vorige maand nog werden in de Waaslandhaven vier nieuwe windturbines operationeel. Dit brengt het totale aantal op 20, goed voor 150 gigawattuur groene stroom, dat is evenveel als het jaarlijks verbruik van 45.000 gezinnen. De bouw van een 21e turbine is gepland in 2018.

Dit vermogen aan windenergie op de Linkerscheldeoever wordt gerealiseerd door de projectvennootschap Wind aan de Stroom, opgericht door het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever.

De plannen voor de verdere uitbreiding van de windturbineparken op zowel de Rechter- als Linkerscheldeoever worden momenteel in gefinaliseerd en zullen hopelijk in de loop van 2020-2022 worden gerealiseerd.