WATERTRUCK+

DE TOEKOMST VAN DE BINNENVAART   

Recente ontwikkelingen binnen Watertruck+, een Europees innovatief CEF TEN-T project dat de heropleving van het vrachtvervoer over kleine binnenwateren beoogt.
Watertruck+ maakt hiervoor gebruik van innovatieve, kleine bakken om de vracht van kleine naar grotere vaarwegen te brengen, vanwaar het transport verder verloopt in konvooi.

Eerste duwbakken in productie


Op dit ogenblik worden op de werf in Waterhuizen de secties van de eerste twee casco’s van de eerste 18 duwbakken gemonteerd.
Normaal gezien zullen deze begin mei verder afgebouwd worden op de werf van Concordia Shipbuilding in Werkendam.
Verwacht wordt dat de volledige vloot tegen november 2018 operationeel zal zijn.

Aanbesteding duwboot

Inmiddels is ook het ontwerp van de eerste duwboot klaar.
De Europese aanbestedingsprocedure voor de bouw kunt u terugvinden op de website.
Als alles volgens schema verloopt, zal deze duwboot in het voorjaar van 2019 operationeel zijn.
Het design van de grotere duwboot ligt nog op de tekentafel.
Meer info over het Interreg-poject Watertruck: http://www.watertruckplus.eu/nl/bibliotheek

Masterplan

De ontwikkeling van het masterplan en na afloop van het proefproject, zal Watertruck+ in staat stellen dit verder uit te rollen in Europa.
Regionale experten zullen het potentieel verder in kaart brengen en concrete businesscases uitwerken voor de vijf voornaamste Europese regio’s, zijnde Nederland, Frankrijk, Duitsland/Tsjechië/Polen, Servië en Noord-Italië.
De experten gaan na de zomervakantie aan de slag en ronden hun opdracht af tegen einde 2019.
De aanstelling van deze experten gebeurt via een onderhandelingsprocedure.
Watertruck