VNF -VOIES NAVIGABLES FRANCE.

4èmes  RENCONTRES NATIONALES DU TOURISME FLUVIAL.  

BORDEAUX 1 & 2 FEBRUARI 2018.  

 

Tweejaarlijks organiseert VNF in Frankrijk een nationaal ontmoetingsevent van het watertoerisme; gedurende twee dagen ging dit event nu door in Bordeaux aan de boorden van de Garonne.

Samen met heel wat instanties en bedrijven probeert men er naar antwoorden te zoeken op een aantal vragen die het watertoerisme moeten verbeteren en aantrekkelijker maken.

Meer dan 600 deelnemers hebben op deze twee dagen geluisterd en suggesties gegeven om het watertoerisme tesamen een boost te geven en het tegelijkertijd aan te passen aan de moderne eisen van deze tijd.

Het watertoerisme in Frankrijk is een sector in volle expansie en is soms een ondergewaardeerd item op gebied van uitstraling en economische attractiviteit zowel in Frankrijk als internationaal.

Bij dit ontmoetings- en netwerkevenement werd aan de deelnemers ook een drietal conferenties aangeboden waar kon worden gediscussieerd over het wel en wee van het watertoerisme.
Samen met zowel publieke als private actoren zocht men naar voorstellen om de sector ten dienste te zijn.

Een 3000-tal netwerkafspraken bleken reeds vooraf gemaakt te zijn met een 170-tal aanbieders in deze specifieke tak van toerisme.

In een eerste conferentie werd de vraag gesteld hoe het watertoerisme naar de toekomst gericht er zou moeten uitzien.
Twee hoofdpunten kwamen naar voren:
-het moderniseren en milieuvriendelijk maken van de schepen op de waterwegen
-hoe efficiënt afval en afvalwaters verwerken

Guillaume Dury – Head of Business Development VNF

ELEKTRISCH VAREN

Vooral de elektrische aandrijving kwam hier aan bod en enkele actoren kwamen nu reeds met realisaties die nog dit jaar in gebruik zouden worden genomen.

Op de kanalen Marne-Rijn en Saar in Elzas-Lotharingen zou door Nichols een volledig elektrische verhuurboot worden ingezet die autonoom tot 6 uur kan varen en kan opladen aan bornen met een snellading van ongeveer 2 uur.
In samenwerking met VNF werden en worden langs de waterwegen voldoende bornen geplaatst zodat men niet meer dan 2 uur dient te varen om een volgend aansluitpunt te vinden.

In Saintes op de Charente zal een rondvaartbedrijf dit jaar nog een nieuwe volledig elektrische rondvaartboot in dienst nemen.
Gedurende een ganse dag kan hiermee gevaren worden en het opladen gebeurt tijdens de nachtelijke uren van rust.

In deze sessie kwam tevens de problematiek ter sprake van grotere cruiseschepen die bij de aanlegplaatsen meestal geen aansluitpunten hebben om de stroomvoorziening aan boord over te nemen van de lawaaierige en milieuonvriendelijke generatoren.
Zo belooft o.a. Bordeaux om de aanlegpontons zo snel mogelijk uit te rusten met aansluitpunten voor deze schepen.

Pascal DUC – Bernard Palissy III – 2018 een vol elektrische rondvaartboot voor 100 personen in Saintes op de Charente

GRIJS EN ZWART WATER EN RESTAFVAL

Toerisme in het algemeen en dus ook het watertoerisme, is een voortbrenger van bergen afval meestal niet getriëerd.
Op dit gebied is Frankrijk niet de beste leerling t.o.v. andere Europese landen.
Alhoewel er al heel wat voorschriften bestaan hoe de watergebruikers moeten omgaan met hun afval, blijkt dat de overheid en verantwoordelijke instanties – o.a. VNF – niet klaar zijn om de nodige inzamelpunten aan te bieden.

Schoorvoetend begint men op het lange kanaal (Canal du Midi) om een aantal punten aan te brengen om afvalwaters in te zamelen.
Andere waterwegen hebben wel plannen maar de uitvoering ervan is nog niet direct aangekondigd, om het ganse afvalprobleem aan te pakken.

Grote afvalvoortbrengers – als cruiseschepen en charter- en verhuurboten – lozen nog steeds massa’s vuil water in de kanalen en rivieren, wat vanzelfsprekend niet erg milieuvriendelijk is.
Omdat dit afvalprobleem gekend is, zou het wenselijk zijn dat heel wat instanties hier een prioriteit zouden moeten van maken.
Ook het verzamelen van gewoon afval bij de aanlegplaatsen laat nog dikwijls te wensen over.

Anderzijds hebben dan weer menige haven installaties om drijvend afvaluithet water te halen.

Cruiseschepen van CroisiEurope in Bordeaux

 

WATER- EN OEVERTOERISME

Hoe deze synergie aanmoedigen en promoten en dan het aansluitende toeristisch aanbod naar een hoger echelon leiden: dit was het thema van de tweede conferentie.
Al snel kwam hier tot uiting dat toeristen soms hoge eisen stellen en anderen naar een meer sociale beleving zoeken.
Beide extremen moeten bij de aanbieders absoluut ter harte worden genomen.
Er moet ingespeeld worden op zowel hoge standing als anderzijds op een aanbod dat voor velen als betaalbaar wordt beschouwd.

Bij die diverse dienstverlening wordt aangeraden om die zoveel mogelijk samen te verwerken.
Een uitgebreid aanbod van aantrekkelijke mogelijkheden integreren is eveneens belangrijk voor de ondernemingen uit de sector.
Het moeten niet altijd dure dingen zijn maar wel vooral een compleet aanbod waarbij de klant-toerist zich behaaglijk voelt; het zijn meestal de kleine attenties die het meest worden geappreciëerd.

Ook moeten de ondernemingen – winkels, musea, restaurants, enz. – bewust inspelen op de  komst van de soms veeleisende toerist en daarom zijn dus zowel de water- als oever- entrepeneurs als het ware gedwongen om met elkaar de nodige afspraken te maken om de gezamelijke klanten een comfortabel gevoel te geven.

AANBOD VAN NIEUWE TOERISTISCHE PRODUCTEN 

De derde conferentie legde er zich vooral op toe te zoeken naar nieuwe dingen die aantrekkelijk kunnen zijn voor de toerist.
Zo zouden langs de waterkant nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan waarbij de waterweguitbaters als het ware verplicht moeten zijn om hierop in te spelen: bv door het maken van aanlegmogelijkheden.

Ook het vernieuwen en uitbreiden van het waterwegennet kan hier aanleiding zijn voor een uitbreiding van het toerisme aanbod.
Weerom komt hier naar voren dat zowel water als oever gebonden ondernemingen gedwongen zijn om als het ware samen te werken.

Ook het promoten van de vele diverse diensten zijn onderworpen aan een coördinatie van de ondernemingen.
Hier moet o.a. ook gekeken worden welke soort klanten interesses tonen en hierop zich toeleggen is dan ook een must.

Christian Schmitter – CEO Croisi Europe – de grootste rederij voor binnenvaartcruises


WATERTOERISME – TENDENSEN EN CIJFERS

Frankrijk is een toerismeland bij uitstek en het watertoerisme neemt daar ook een niet onbelangrijk aan deel.
Bijna 12 miljoen passagiers maken jaarlijks gebruik en hier zijn zowel cruiseschepen als charter-, huur- en rondvaartboten inbegrepen.
Daarnaast zijn ook nog een 2 miljoen hotelovernachtingen verbonden aan het watertoerisme.

Bij de boten waarop overnachtingen mogelijk zijn ziet men dat ongeveer 70% van het kliënteel uit het buitenland komt, met dan vooral van noordelijke landen (Duitsland, Nederland, België, Engeland) en dikwijls ook van verder weg (USA, Canada, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland).

Als men ook nog de rondvaartboten erbij rekent dan komt men nog steeds aan een cijfer van  50% buitenlanders.

Er wordt van uitgegaan dat het watertoerisme in Frankrijk goed is voor meer dan 500 miljoen Euro economische inkomsten.

De sector kende een geweldige opleving vanaf de jaren 2010 met een terugval in 2016 – bijna zeker te wijten aan de terrorisme aanslagen – met opnieuw in 2017 een opmars.

Alhoewel het watertoerisme zich meer concentreert naar de regio’s Canal du Midi en de kanalen van Bourgogne en Elzas, zijn de andere regio’s ook in een gestadige vooruitgang.
Een meer doorgedreven promotie is hier absoluut nodig met tegelijk ook een uitbreiding naar een groter voor- en naseizoen.

Een interessante weblink: https://boutique,petitfute.com/tourisme-fluvial-2017.html.

VAN WATERTOERISME NAAR OEVERTOERISME

Buiten watergebonden activiteiten (varen, watersporten, kajakken, paddel, vissen, …) moet er ook de nodige aandacht besteed worden aan de oeveractiviteiten (fietsen, wandelen, bezoeken van plaatsen, enz.).

De integratie van het oevertoerisme is van groot belang als men weet dat alleen al het fietstoerisme in Frankrijk zorgt voor 2 miljard economische inkomsten.
VNF heeft ook langs 87% van het waterwegennet uitgerust met fietswegen en groene fietspaden.

Bernard Palissy – Saintes (2011)

CRUISESCHEPEN, CHARTER- EN HUURBOTEN

Op de Franse waterwegen varen heel wat riviercruiseschepen rond met een capaciteit van 50 tot soms meer dan 150 passagiers.
Zij zorgen dat hun klanten ondergedompeld worden is een mixe van kulturele, gastronomische en historische belevenissen.

Ook zijn er ongeveer 90 kleinere hotelboten (minder dan 50 passagiers).
Verder zijn voor deze schepen meer dan 80 sites met aanlegplaatsen voorzien.

Bij de rondvaartboten – vooral op rivieren of kanalen bij grote steden – worden er zowat 9 miljoen passagiers geteld per jaar waarvan 40% buitenlanders zijn, meestal Europeanen.
Sommige van deze boten bieden ook een restauratie aan wat het geheel nog aantrekkelijker maakt.

Voor huurboten waarop men kan overnachten en te huren zijn zonder vaarbewijs zijn er op het VNF-waterwegennetwerk meer dan 90 verhuurplaatsen geteld.

Ook mag de sector van de particuliere pleziervaart niet verwaarloosd worden.
In 2016 telde VNF 14230 pleziervaartuigen in hun gebied.

Tekst en foto’s: Georges Janssens

Elektrische rondvaartboot op de Charente in 2018 (foto Bernard Palissy)