OPNIEUW EEN PERSPECTIEF VOOR DE IJZEREN RIJN…

08/03/2018

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen trekken IJzeren Rijn uit het slop.   

 

Vlaanderen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kiezen uitdrukkelijk voor het 3RX-tracé voor de IJzeren Rijn, de spoorverbinding tussen de Haven van Antwerpen en het Ruhrgebied.

Een samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteit is in de maak en nu is er alvast een concreet initiatief om het dossier rond de IJzeren Rijn uit het slop te trekken: Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen willen een drie-landenoverleg waar ook de federale regering, Nederland en de Duitse Bondsregering bij betrokken zijn.
Dat maakt Ben Weyts en zijn collega uit Noordrijn-Westfalen, Hendrik Wüst bekend. “Op technisch niveau is er na veel studiewerk een consensusvoorstel uit de bus gekomen: het is nu tijd om het politieke niveau te tillen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We gaan de Europese Commissie om steun vragen, want dit is bij uitstek een hoopgevend Europees mobiliteitsproject dat vrachtwagens van de weg zal halen.”

Voor de Vlaamse Havens is de ontsluiting van het Duitse Ruhrgebied levensbelangrijk.
Volgens verschillende voorspellingen zal het vrachtverkeer tegen 2030 bovendien toenemen met 50%.
Al die extra vracht kan niet over onze nu al verzadigde wegen.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zet daarom stevig in op de alternatieven voor het wegtransport, zoals de binnenvaart én het spoor.
Weyts wil ook het oude dossier rond de IJzeren Rijn – de spoorverbinding tussen de Haven van Antwerpen en het Ruhrgebied – uit het slop halen.
Het bezoek van Wüst komt er nadat Weyts eerder al in Noordrijn-Westfalen onderhandelde over de IJzeren Rijn.

De jarenlange patstelling rond de verschillende alternatieve tracés voor de IJzeren Rijn werd begin dit jaar doorbroken door een studie, die Ben Weyts organiseerde omtrent de haalbaarheid van de ‘Rhein-Ruhr-Rail Connection’ (3RX).
Dit tracé loopt van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo en zet zijn weg verder aan de Duitse zijde van de grens tot in Viersen.
Het internationale onderzoek bevestigde dat het 3RX-tracé kosten-batenresultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met het historische tracé van de IJzeren Rijn, maar dan aan pakweg de helft van de kost.

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen werken nu aan een samenwerkingsovereenkomst rond mobiliteit en verkeersstromen tussen de Vlaamse havens en Noordrijn-Westfalen.
Beide regio’s willen een politiek drie-landenoverleg waar ook de federale regering, de Nederlandse regering en de Duitse Bondsregering bij betrokken worden.
Tot nu werd de discussie over de IJzeren Rijn gevoerd op technisch en administratief niveau.
Als het politiek overleg wordt opgestart, kunnen er in de afzienbare toekomst knopen doorgehakt worden en is er eindelijk concreet uitzicht in dit oude dossier.

“Ik wil vrachtwagens weghalen van autowegen zoals de E17, de E19, de E313 en de E314 en hun vracht op het spoor zetten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De realisatie van het 3RX-tracé voor de IJzeren Rijn is een hoopgevend Europees mobiliteitsproject. We gaan dan ook steun vragen van de Europese Commissie om dit te kunnen realiseren. Een politieke consensus tussen alle betrokken overheden is van levensbelang. Ik ben daarom blij dat we het steeds beter vinden met onze vrienden uit Noordrijn-Westfalen.”

 


 

16/01/2018.
foto’s Georges Janssens.

3RX GOEDKOPER ALTERNATIEF VOOR DE IJZEREN RIJN.

 

Het 3RX-tracé – het alternatieve tracé voor de IJzeren Rijn, dat als een derde weg tussen het historische tracé en de A52-variant staat – biedt dezelfde kosten-batenresultaten als het historische tracé, en dat aan de helft van de kosten.
Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd in samenspraak met de 5 betrokken overheden, onder impuls van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

“Hopelijk halen we het dossier rond de IJzeren Rijn definitief uit het slop met deze studie”, zegt Weyts. “We zijn er nog lang niet, maar alleszins is er nu een patstelling doorbroken. We kunnen de discussie nu voeren op basis van objectieve gegevens”.

Eerder bereikte Weyts ook al een akkoord over de elektrificatie van de lijn Mol-Neerpelt-Hamont, een essentiële schakel voor de IJzeren Rijn.

Voor de Vlaamse Havens is de ontsluiting van het Duitse Ruhrgebied levensbelangrijk.
Volgens verschillende voorspellingen zal het vrachtverkeer tegen 2030 bovendien toenemen met 50%.
Al die extra vracht kan niet over onze nu al verzadigde wegen.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts zet daarom stevig in op de alternatieven voor het wegtransport, zoals de binnenvaart én het spoor.

De discussie over de IJzeren Rijn-spoorverbinding met het Ruhrgebied wordt al lang verlamd door de tegenstelling tussen 2 tracés: het historische tracé en een variant die langs de A52-snelweg loopt.
Sinds 2015 doet Vlaanderen verwoede pogingen om de tegenstelling te doorbreken en het dossier uit het slop te halen.
Onder impuls van Weyts kwam er een studie naar de haalbaarheid van een ‘derde weg’: de zogenaamde ‘Rhein-Ruhr-Rail Connection’ (3RX) die van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo loopt en zijn weg verderzet aan de Duitse zijde van de grens tot in Viersen.

De studie naar dit alternatieve tracé werd ondersteund door de 5 betrokken overheden (Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland, Noordrijn-Westfalen).
Vlaanderen financierde de helft van de studiekosten, de Europese Commissie stond in voor de andere helft.

“Tot nu toe hield iedereen met een eigen analyse vast aan het eigen tracé”, zegt Weyts. “Ik heb dit initiatief genomen om de impasse te doorbreken met objectieve gegevens”.

Het internationale onderzoek bevestigt nu dat het alternatieve 3RX-tracé kosten-batenresultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met het historische tracé, maar dan aan pakweg de helft van de kost.
Bovendien werden de baten op milieugebied én mobiliteitsgebied (minder file omdat er meer vrachtwagens van de weg gehaald en op het spoor gezet worden) nog niet meegerekend: de uiteindelijke kosten-batenanalyse zal dus finaal nog gunstiger uitvallen.

“Een extra spoorverbinding met het Ruhrgebied zorgt voor minder vrachtwagens op onder andere de E17, de E19, de E313 en de E314”, zegt Weyts. “Dat is een belangrijk lichtpunt in de hele mobiliteitsdiscussie. We zetten alles op alles om vrachtwagens weg te halen van de weg”.

De studie levert concrete bouwstenen waar beleidsmakers nu mee aan de slag kunnen.
Het 3RX-alternatief kwam uit de bus als een realistische oplossing op middellange termijn, met het laagste prijskaartje van de 3 alternatieven. Het project wordt geraamd op 770 miljoen euro, exclusief BTW.

Op korte termijn worden al concrete stappen vooruit gezet worden om het spoorvervoer (voor reizigers én voor goederen) te versterken.
Weyts sloot eind vorig jaar een principieel akkoord met zijn federale evenknie François Bellot over een reeks nieuwe spoorinvesteringen.
Vlaanderen cofinanciert in totaal 100 miljoen euro om de 11 Vlaamse spoorprioriteiten, aangevuld met nog eens 2 extra spoorprojecten, versneld te realiseren.
Eén van die prioriteiten is de spoorlijn Mol-Neerpelt-Hamont, die nu tegen 2020 geëlektrificeerd zal worden.
Deze spoorlijn is een essentiële schakel in de IJzeren Rijn-verbinding.

Weyts zal met het nieuwe studiewerk in de hand en samen met minister-president Geert Bourgeois het initiatief nemen om diplomatiek overleg op te starten.
Omdat de studie ondersteund werd door alle betrokken overheden is er een concreet perspectief.