VIL LANCEERT MULTIMODAAL.VLAANDEREN !

GEEN MODAL SHIFT ZONDER MENTAL SHIFT.

 

Het nieuwe adviespunt voor bedrijven rond goederenstromen werd op 17 oktober 2014 gelanceerd tijdens de beurs Transport & Logistics in Antwerp Expo.
Multimodaal.Vlaanderen zal bedrijven informeren, sensibiliseren en begeleiden bij het bepalen van de meest optimale vervoerskeuze(s).

Congestie bedreigt logistiek Vlaanderen !  

Op vele wegen in Vlaanderen staat men in stil in lange files.
De situatie lijkt er niet op te verbeteren en het Federaal Planbureau voorspelt dat het aantal kilometers dat voertuigen in België afleggen tegen 2030 met 22 % zal stijgen t.o.v. 2012.
De vervoerde tonnage in en door België zal in diezelfde periode groeien met 40 % en het vrachtvervoer zelfs met 45 % op basis van ton-kilometer.
De overheveling van de weg naar het spoor en de waterweg zal eerder beperkt blijven.
Komt er geen verandering dan zal de mobiliteitsknoop nog toenemen en België verder zakken in de ranking van logistiek toperegio’s in Europa.

logistieke vestiging aan de Zeekanaal in Willebroek – het transport langs het water haalt hier per dag 400 vrachtwagens van de baan !

Synchromodaal i.p.v. unimodaal !

Om dit tij te keren, besliste de Vlaamse regering op 14 juli 2017 om een multimodaal adviespunt onder te bregen bij VIL (website: http://vil.be/).
VIL werd gekozen omwille van zijn neutraliteit, onafhankelijkheid, modusoverschrijdende aanpak en groot netwerk van  bedrijven.

Peter Lagey – Unit Manager van Multidmodaal.Vlaanderen

Multimodaal.Vlaanderen moet bij bedrijven een ‘mental-shift’ op gang brengen en de toekomstige groei van het goederenvervoer opvangen door een efficiënte inzet van verschillende vervoermodi.
Peter Lagey – Unit Manager van Multidmodaal.Vlaanderen – zegt: “Door vervoer over de weg, het water, het spoor, de lucht en via pijpleiding geïntegreerd, flexibel en duurzaam in te zetten, zal de bestaande en toekomstige infrastructuur en capaciteit efficiënter benut worden.  Wij geloven sterk in bedrijfsoverstijgende samenwerking als hefboom naar minder legen en beter gevulde voer- en vaartuigen.  Het adviespunt zal daarom regionaal, per sector of op basis van supply chain karakteristieken communities organiseren om goederenstromen maximaal te bundelen.”

Multimodaal.Vlaanderen zal zich onthouden van belangenbehartiging en prijsnegotiaties.
Dit zou indruisen tegen de neutraliteit, die cruciaal is voor het welslagen van deze missie.

CONNECTING MINDS !

Multimodaal.Vlaanderen zal verladers, logistieke dienstverleners, KMO’s, alsook grote en internationale bedrijven benaderen en samenbrengen met één duidelijke doelstelling: de openheid en bereidheid om samen te werken en alternatieven te zoeken die leiden tot concrete acties en verandering op het terrein.
“Connecting Minds” wordt de lijfspreuk.

website: www.multimodaal.vlaanderen