EEN BETERE SCHEEPVAARTBEGELEIDING OP DE WESTERSCHELDE.

Nieuwe radartorens bij Hansweert en Ossenisse

Eerste foto Radartoren Prosperpolder (HLN Kristof Pieters) – zie bericht hierover onderaan.

Bij Hansweert en Ossenisse verrijzen binnenkort twee nieuwe radartorens. Die moeten het scheepvaartverkeer op de Westerschelde nog veiliger maken. Een Vlaams-Nederlands team leidt de bouw in goede banen.

Voor kapiteins en loodsen is de informatie van de Schelderadarketen langs de Westerschelde cruciaal voor een veilige en vlotte vaart. Navigeren door de bochten en tussen de zandbanken en de platen vraagt immers een grote expertise. Bovendien geldt de Schelde als een van de drukst bevaren rivieren ter wereld. Leo Steenbakker, Nederlands hoofdbeheerder van het Beheer- en Exploitatieteam Schelderadarketen (BET): “We werken elke dag aan een totaalbeeld van het vaarverkeer op de Schelde. De Schelderadarketen dateert van 1991. Sinds die tijd is het scheepvaartverkeer verder geëvolueerd. Op lastige deeltrajecten, zoals de bocht bij Hansweert, zijn uitbreidingen van de Schelderadarketen noodzakelijk. Als in de bocht bij Hansweert bijvoorbeeld een 400 meter lang containerschip vaart, ontneemt dat het zicht op eventueel achteropkomend verkeer, zoals binnenvaartuigen of plezierboten.”

Verkeerstoren Hansweert (foto Georges Janssens)

Blinde vlek

Om de blinde vlek bij Hansweert weg te werken, bouwt het BET twee nieuwe radartorens. “Vandaag staat er al een radar op de huidige verkeerscentrale van Hansweert”, zegt Leo Steenbakker. “En er komt er nog een aan de voorhaven van het kanaal door Zuid-Beveland. Een gapfiller noemen we dat: een toren die ons moet helpen om de gap of het gat in het zicht op het verkeer voor Hansweert te dichten. Vooral de binnen- en de pleziervaart krijgen we zo beter in het vizier. Verder bouwen we nog een toren in Ossenisse, aan de buitenzijde van de zeedijk. Op 37 meter boven het NAP (Normaal Amsterdams Peil) krijgt die toren ook een uitkijkplatform. Zo kunnen fietsers en wandelaars die over de dijk komen, genieten van een schitterend uitzicht op de Westerschelde.”

 

Verkeerstoren Hansweert (foto Georges Janssens)

Nog meer torens

De bouw van de nieuwe torens start nog dit jaar. De gapfiller in Hansweert is operationeel vanaf januari 2018, in Ossenisse wordt de radartoren in mei 2018 in gebruik genomen. “Op dit moment bouwen we ook nog andere torens”, vertelt Leo Steenbakker. “Door de ontpoldering van de Hedwigepolder verdwijnt de radartoren in de Prosperpolder. Twee volwaardige radartorens en een gapfiller ter hoogte van de sluis in Zandvliet zullen de oude radartoren vervangen. Een van die nieuwe torens zal trouwens ook een trekpleister zijn, met een uitkijkplatform op 16,95 meter NAP.”

Grensoverschrijdend succesverhaal

Het BET, dat de torens bouwt, valt onder de verantwoordelijkheid van de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheepvaart (PC). Die regelt het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer in het Scheldegebied. Leo Steenbakker: “In het BET zitten Vlaamse en Nederlandse overheidsmedewerkers. De radarwerking langs de Schelde is een mooi voorbeeld van een geslaagde grensoverschrijdende samenwerking. Dat het vaarverkeer elke dag gemakkelijk kan passeren, is daarvan het beste bewijs.”

Radarbeelden van een zeilwedstrijd zoals ze op de schermen staan van de Scheepvaartbegeleiding.
Respectievelijk het Schaar van Valkenisse en het Schaar van de Noord.

Nieuwe radartoren biedt adembenemend uitzicht op Schelde

In het Vlaamse Beveren kan je het landschap bewonderen vanop een gloednieuwe radartoren. Die kwam er in het kader van het Hedwige-Prosperproject.

In Hedwige-Prosperpolder krijgt het Scheldewater binnenkort weer vrij spel. Met het project, dat deel uitmaakt van het Sigmaplan, krijgt getijdennatuur nieuwe kansen. Samen met natuurgebieden als het Verdronken Land van Saeftinghe zal Hedwige-Prosperpolder het Grenspark Groot-Saeftinghe vormen, een van de grootste grensoverschrijdende natuurgebieden van West-Europa.

Radar- en uitzichttoren

Dat prachtige landschap kan je nu bewonderen vanuit een gloednieuwe radartoren, die de naam ‘Prosperpolder’ draagt. De toren maakt deel uit van een keten van radartorens langs de Schelde, die het vaarverkeer veilig over de rivier loodsen, en is vrij toegankelijk voor recreanten die de Schelde, de indrukwekkende containerschepen en het natuurgebied in aanleg willen bewonderen.

Oude toren

De nieuwe toren vervangt een oude, die even verderop staat en zich midden in het toekomstige getijdennatuur bevindt. Daarom moet de oude toren verdwijnen. Hij wordt afgebroken zodra de nieuwe toren volledig operationeel is.

 

Zie ook eens naar de werking van de Schelde Radar Keten SRK:
http://www.agentschapmdk.be/vts.htm

Radartoren Verdronken Land van Saefthinge (foto Georges Janssens)